Kültür ve Turizm İletişimi  'Elif Nur Tomruk'

Kültür ve Turizm İletişimi 'Elif Nur Tomruk'

A+ A-

 Kültür: Doğaya verdiğimiz anlamlı tepkiler bütünüdür.

 Turizm: Bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür.

 İletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyondur.

 
 Yukarıda tanımı yapılan kelimelerin bir araya getirilmesiyle kültür ekonomisi dediğimiz kavram oluşmaktadır. Kültür ekonomisinin sağlanmasında birinci sırada ise iletişim kavramı gelmektedir. Doğru ve etkili bir iletişimin altından kalkamayacağı hiçbir sorun yoktur. İletişimi sadece sözel olarak düşünmeyelim çünkü çok yönlü bir kavramdır. İletişim çeşitlerine örnek verecek olursak eğer; Görsel İletişim, Duygusal İletişim, Duysal İletişim, İşitsel İletişim gibi birçok iletişim şekli bulunmaktadır. Bir iletişim ağında birden fazla çeşit kullanılırsa eğer vermek istediğiniz mesaj tam anlamıyla ve eksiksiz karşı tarafa ulaşmaktadır.

 Kültür ve turizm iletişiminde iletişimin önemli olması birinci husustur. Eğer sizin iletişiminiz en üst seviyede ise ülkenizin kültürünü en iyi şekilde pazarlayıp, bu pazardan kar etmek olacaktır. Tabii bir de başka ülkelerin kültürlerini kendi bünyenize alıp, kendi kültürünüzle biraz harmanlayıp tekrar pazara sunduğunuz da ise yine siz kazanmış olacaksınız. Bu pazarda sadece sözel iletişime değil diğer bahsi geçen bütün iletişimsel yolları kullanmanız gerekmektedir.

 Dünya artık eski dünya değildir. Değişmekte ve gelişmektedir. Tüm bunlarla beraber turizm algısı da değişmektedir. Eskiden sahil kesimlerimize akın akın gelen turistler artık buralara gelmeyip daha çok kültürel turizm dediğimiz tatilleri seçmektedirler.

 Kültürel Turizm; daha çok tarihi ve kültürel alanlarda yapılan gezilerdir. Bu gezilerde çoğunlukla yöresel tatlar, kıyafetler, müzeler, çarşılar, hamamlar, tarihi yerler, gelenek ve görenekler gibi birçok unsur tanıtılmaktadır.

 Kültür turizmi tüm dünya da rövanşta olan bir turizm halini almıştır. Tüm ülkeler kendilerine ait olan kültürlerini daha özverili ve düzenli koruma altına almaktadırlar. Restorasyon çalışmaları, müze açma çalışmaları, tarihi yerlerini yeniden düzenleme ve koruma çalışmaları tüm ülkeler de önem kazanmıştır.

 Tüm bunların yanında kültür tanıtımında etkili olan diğer bir hususta kitaplardır. Kitaplar bize birçok ülke hakkında bilgi vermektedir. Yemekleri, kıyafetleri, tarihi yerleri vb. gibi birçok bilgi kitaplarda yer almaktadır. Bu kitaplar ülkenin anadiline çevrildiğinde ve okunması olduğu durumlarda ise insanlar o ülkenin o şehrine gitmek istemektedirler. Bunun en güzel örneği ise Orhan Pamuk’un Kar romanıdır. Bu kitabı okuyan kişiler hem yurtiçinden hem de yurtdışından Kars’ı ziyarete gelmiştir.

 İşte kültür, turizm ve iletişim bir ülkenin kalkınmasın da en büyük rolü oynamaktadır. Bizler ülkemizdeki bu iletişimi sağlamakla görevliyiz, hem de her birimiz. O yüzden iletişimimizi güçlendirmeliyiz.

Ben, Keyfim ve Kâhyası iyi okumalar dileriz.

Sü’rçülisan ettiysek affola.

12-05-2019
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir