Unutacağız Ama Nasıl? - Sinem Elci (Sosyolog)

Unutacağız Ama Nasıl? - Sinem Elci (Sosyolog)

A+ A-

  Yaşanılan yüzyıl içerisinde ne yazık ki birçok olumsuz durumla karşı karşıya kaldık. Hem bizler hem de bizden sonra ki nesil aynı zamanda öncesi de bu durumlardan fazlasıyla etkilenmektedir. Bu etkilenim özellikle toplumda sosyolojik olarak uzun süreli bir değişimi de beraberinde getirir. Peki bu değişimi bizler yani toplum bilimciler nasıl yorumlamalıdır? Çeşitli bakış açılarını bir arada toparlayarak yaşamış olduğumuz dönemi bütün yönleri ile yorumlamalıyız. Sadece olumsuz durumlara değil aynı zamanda olumlu durumların da ele alınarak geniş çaplı bir araştırma yapılmalıdır. Maalesef ki toplum olarak birçok gelişmeye geride kalsak da özellikle bu konuda büyük adımlar atma sırası bizlerdedir. Gelişmenin, ilerlemenin ve özellikle de teknolojinin en fazla olduğu ve kullanıldığı bu dönemde bizler dünyanın hızına yetişmeli hatta onlardan da ileriye gitmeliyiz. Bunlar insanlarımız için belki hayal olarak görülse de bunu yapacak güç ve bilgi toplumumuzda varlığını bildiğimiz olgudur. Sadece bunu hayata geçirmek biraz zor gibi gözükmüş olsa da bizler toplumumuzun gelişmesini ve ilerlemesini bu tabuları yıkarak gerçekleştireceğimize inanıyoruz.

 Başlık da olduğu gibi “Unutacağız ama nasıl?” sorusu farklı gelmiş olabilir. Biz toplum olarak çok hızlı bir şekilde unutma eylemi gösteriyoruz. Bu unuttuğumuz durumlar genelde etkisini bıraksa da bu etkiyi de unutuyoruz. İnsanlık olarak yaşamın içinde varlığımızı kanıtlarken aynı zamanda bu varlığımızı unutuyoruz. Bir nevi ihanet ediyoruz. Hem kendi varlığımıza hem de insanlık adına. Zamanın hızlı geçmesi, teknolojinin hayatın içerisinde bu kadar fazla yer edinmesi ve ne yazık ki teknolojinin yanlış kullanılması birçok açıdan insanlığa zararlı bir boyut oluşturuyor. Teknoloji ne kadar unutmamamıza sebep olsa da anlık olarak insanların duygu durumunu yönetebilme gücüne sahiptir. Bu sahip olduğu güç bizler açısından toplumda doğru olarak kullanıldığını düşündürmemektedir. Çünkü toplum varlığını bireyler toplamından oluşturmuş davranışların bir bütünüdür. Toplum bir sosyal yaşam bütünüdür. Ne yazık ki teknoloji bu bütünü sansürleyerek, yok sayarak ya da kısa süreli hatırlatıcı görevi görerek insanlığın algısını değişime götürmektedir. Bu her zaman olan sürekli gözlemlenen bir durum değildir tabi ki de. Teknolojinin yanlış kullanılması sonucu ortaya çıkmış ve ilk etkilenenin de toplum olduğunu gördüğümüz bir durumdur. Çünkü teknoloji kötü ya da olumsuz değildir sadece doğru bir amaç uğruna olumlu kullanıldığı zaman işe yarar.

 Bizler toplumun temelinin değişim ve gelişimler ekseninde şekil aldığını bilmekteyiz. Bunun için de toplumu oluşturan bu durumun en sağlam şekilde bir yıpratıcı unsur olmadan şekil almasını sağlamaya çalışmaktayız. “Unutacağız ama nasıl?” sorusu tekrar karşımıza çıkıyor. Neden bizler unutmak için belli bir çaba içerisine giriyoruz? Ya da toplum bizlere unutmamız için olanak mı sağlıyor? Ne kadar geçmiş ve bugünü paralel olarak ele alamasak da bizler çeşitli dönem eksenlerinde insanlığın olaylara karşı tepkilerine baktığımızda bazı hatırlatıcıların olmaması sonucu unutma eyleminin gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Kısa süreli veya uzun süreli unutma durumu ne yazık ki toplumun bütün kesimlerinde açık bir şekilde karşımıza çıkıyor. İnsanlık ne kadar değiştiğini ve geliştiğini belki teknoloji sayesinde öğrenebiliyor ama burada hatırlatıcı unsur dediğimiz teknoloji de insanlığın “unutmasını” yani hatıralarında olanı ortadan kaldırma gücünü göstermektedir. Evet bizler toplumda olan birer bireyiz ama hem unuttuklarımızla hem de hatırladıklarımızla bugünü yarına taşıyanlarda bizleriz. Önemli olan neyi nasıl unuttuğumuz ve öğrendiklerimizi nasıl geleceğe aktarabildiğimizdir. Geçmiş ve gelecek arasına kurulmuş olan köprüde en çok hatıraların olması, insanlığın devamının bir parçası olması ancak unutmamaktan geçmektedir.


Kaynakça

https://unsplash.com/photos/h0dngiRxMeA

24-04-2023
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir