Türkiye’de Sanat ve Rap Müzik - Sena Kılınç (Sosyolog)

Türkiye’de Sanat ve Rap Müzik - Sena Kılınç (Sosyolog)

A+ A-

Türkiye’de sanat sosyolojisi alanında ortaya çıkmış olan ve bir karşıt kültür olan rap müziği günümüzde dinlenilen ve rağbet gören bir müzik türü olarak karşımıza çıkmakta. Bu sanat eserinin ortaya çıkmasında sanatçının yaşantısının büyük bir etkisi olduğu görülmekte. İçinde yaşanılan dönem ve toplumsal olayların sanatçı üzerinde bıraktığı izler sanat eserine yansımaktadır.

Sanat, bireyin yani sanatçının özgünlüğünü, yeteneğini dışa vurma durumudur. Zaman içerisinde sanat da birçok şey gibi değişime uğramış olsa bile sanat eserleri biricikliğini korur. Bunun nedeni ise bir sanat eseri taklit edilmiş olsa dahi, taklit edilen eserle birebir aynı olmasının imkânsızlığı. Farklı düşünceler, farklı kültürler gibi birçok neden aynı sanat eserinin farklı kesimler tarafından beğeni görmesine ya da görmemesine sebep olur. Zaman içerisinde değişime uğrayan birçok şey gibi güzellik anlayışı da değişir. Toplumsal değişme ve müzik sürekli bir etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim zaman içerisinde değişen kültürel yapı, toplumsal yapı ve müzik türlerinde görülür. Benimsenen bir sanat türünün, dinleyicisi çok olan bir şarkının bizim yaşantımıza dokunan bir eser olması ve müzik ile birlikte dile dökülen duyguların toplum tarafından hissedilmesi önemlidir.

Türkçe rap geleneksel müzik kültürümüzden farklı görünse bile konularını yaşanılan çevre ve toplumsal olaylardan almaya devam etmekte. Ayrıca rap müziğinin diğer ülkelere göre Türkiye’de geç yapılmaya başlanıldığı düşünülse bile rap müziğinin âşık geleneği ile olan benzerliği dikkat çekmektedir.

Rap müziğinin ortaya çıkışında da bazı politik olayların müzik aracılığıyla dile getirilmesi amaçlanmaktadır. Zamanla daha farklı ve gündelik konuların da çokça işlendiği bir müzik türü haline gelmiştir. Rap müzikte çeşitli sorunlar üzerine tepkiler dile getirilmiş. Burada tepki verilen konular toplumsal sorunlar, eğitim sistemi ve televole kültürü gibi konulardır. Rap müzik şarkılarında bahsedilen gecekondu hayatı ve dışlanmışlık gibi konuların işlenmesi ile birlikte gerçeklerin dile getirilmesi, insanların alıştırıldığı kusurları örten şarkılardan farklı olarak dinleyicilerin daha fazla etkilenmesini sağlar. Günümüzde yapılan rap şarkılar medya üzerinden dinleyiciye ulaşır. YouTube, Spotify, Fizy gibi şarkı ve kliplere kolayca ulaşılabilen farklı uygulamalar yoluyla rapçiler gelir sağlamaktadır. Yine bu şarkıların paylaşımını ve reklamını sağlayan sosyal medya uygulamaları günümüzde toplum tarafından aktif bir şekilde kullanılmakta. Rap müzik ortaya çıktığı zamandan itibaren duyguların açık bir şekilde şarkılara dökülmesini sağlamaktadır. Rap müzikte sansür ve sınır yoktur.

Günümüzde rap şarkıları gençler tarafından kolaylıkla anlaşılabiliyorken, farklı kuşaktan olan büyüklerimiz çoğu zaman ilk dinleyişte şarkının sözlerini tam olarak anlamamaktadır. Burada söz konusu olan çağın getirdiği yeniliklere gençlerin adapte olabilmesi ve ayrıca sosyal medyayı aktif olarak kullanmasıdır. Gençlerin yetişkinlere nazaran teknoloji ile daha çok içli dışlı olması, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanması ve artık sosyal medyanın gündelik hayatın önemli bir parçası olması belli bir müzik türüne yönelimi arttırmıştır. Sanatçının eserini etkileyen en büyük etken toplumun beğenisidir ve günümüzde rap müzik her şeye rağmen listelerin başında yerini almaktadır. Türkiye’de rap müziğin bu denli rağbet görmesinin sebebi ise günümüzde var olan toplumsal çatışmalar ve genç neslin yaşadığı sorunlardır. Rap müziği bütün bu sorunları gerçek ve özgün bir şekilde dile getirmiştir.

 

 

 

08-11-2021
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir