El alem ne der? - Dilay Kaya (Sosyolog)

El alem ne der? - Dilay Kaya (Sosyolog)

A+ A-

      İçinde yaşamakta olduğumuz dönem ve beraberinde getirdiği toplumsal sorunlar bizi bir takım kalıplaşmış unsurları sorgulamaya itti. Bunların en başında tabii ki çağımızın en büyük hastalığı olan 'el alem ne der' olgusu güçlü bir yer kaplıyordu. Herkesin rahatsızlık duyup eleştirdiği, fakat yeri gelince kendisinin de başkaları için 'el alem' olduğunu unuttuğu çok tutarsız bir mevzudur bu. Hayatımızın çoğu yerinde bizi yönlendiren, kurallar koyan bir kontrol mekanizmasını oluşturur. Bazen de bir sosyalleşme aracı olan 'dedikodu' ile karşımıza çıkar. Hangi tarafta olursak olalım sorgulamamız gereken eylemlerimiz olduğu bir gerçek. El alem dediğimiz kitlenin bireyler üzerinde oluşturduğu bir duygusal manipülasyon söz konusu ise değişim kaçınılmaz bir seçenek olmuştur.
      Toplumsal değerler ve düşünceler; en başta ilk deneyimlerimizi kazandığımız yer ailemiz tarafından aktarılır; daha sonra okul, çalışma hayatı ve sosyal çevremizde beraberinde gelir. Bütün bu etkenler kişiliğimizi, hayata bakış açımızı, toplumda birey olarak nasıl yer almamız gerektiğini, yapacağımız seçimleri  belirler. El alem de aslında bu doğal akış içerisinde karşımıza çıkar. Seçimlerini yaparken, eylemde bulunurken 'olması gerekene' doğru seni yönlendirir. Bu çemberin dışına çıktığınızda toplum tarafından onay görmeyebilirsiniz, yargılayan bir tavır ile karşılaşırsınız. Toplum tarafından dışlanma korkusu, onaylanmak isteme ihtiyacımız bizi bastırılmış bir hayatı yaşamaya iter aslında. Kendimize artık başkalarının gözünden bakmaya başlarız. Nasıl hareket edersem beni yargılamazlar? Neyi başarırsam toplum tarafından başarılı kabul edebilirim? vs. vs. Dışarıdaki insanların düşünceleri neden bizim hayatımızda bu kadar önemli sizce? Çünkü en başta aileler çocuklarını topluma uygun şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar. Farkında olarak veya olmayarak toplumsal değerleri aktarırken aslında ne kadar da kişiyi körelten bir eylemde bulunduğumuzu fark edemiyoruz. En başta  bireyin, toplum içinde birey olarak var olabilmesi, kendi düşüncelerini özgürce paylaşabilmesi, istediği şekilde giyinebilmesi, kendinden beklenen değil de mutlu olacağı işi yapması mesela. Örneğin; En başta çalışkan komşu çocukları kıyas unsuru olarak devreye giriyor, daha sonra kendinizi toplumun onaylayacağı bir başarı elde etmemiz gerekirken buluyoruz En ideal olana göre kendi başarı oranımızı belirliyoruz. İş öyle bir noktaya geliyor ki kişi hayatını kurarken, birilerinin onayına göre de hareket etmek durumunda. Zaten zor olan kendini gerçekleştirme evresi artık içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Bitmek bilmeyen bir ergenlik dönemi gibi düşünebiliriz bunu. Kişi bireyselliğini elde edemediği için olgunlaşamıyor da. İşin en kötü yanı da bizlerinde bunları kendi hayatlarımızda başka birilerine uyguluyor olmamız. En çok zarar gördüğümüz bir olguyu nasıl bu kadar uzuv haline getirebiliyoruz. Şikayet edileni kişinin kendisi yapıyor olması da tutarsızlığımızın bir göstergesi. Toplumda çözülecek olan bir sorun varsa bireyler en başta buna kendine yaptığı öz eleştiri ile başlayarak ilerleyebilecektir. 
        El alem olgusu toplumu zehirleyen mutsuz eden bir olgu. Bireyler en başta kendi içindeki el alemi onarabilirse, toplumun üzerindeki bu mutsuz eden olguyu dağıtabiliriz. En başta 'sana ne' dememiz gereken kişi kendimiziz. Başka hayatlarda yaşayarak, başka insanları eleştirerek kendi hayatımızda bir fayda elde edemeyiz. Her insanın kendine has özellikleri, beğenileri, ilgi alanları vardır. Yapacağımız tek şey bireyin kendi olarak toplum içerisinde özgürce var olabilmesini sağlamak. Kendi kararlarını kendi alabilmesi, kim ne der demeden düşüncesini paylaşabilmesi, etiketlenmekten korkmadan giyinebilmesi, toplumda başarılı kabul edilmek için popüler olan meslekleri mutsuz olacağını bile bile yapmaması.. Liste o kadar uzun ki, ama yapabileceğimiz şey ise çok kısa. Herkes kendi hikayesinin başrolü olmalı.

 


Kaynakça

https://unsplash.com/photos/45sjAjSjArQ

19-05-2022
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir