Kent Kimliği  'Zeynep Zeydan'

Kent Kimliği 'Zeynep Zeydan'

A+ A-

Kimliğin birçok çağrışımı var ama bu yazı için bizi ilgilendireni, kimliğin kültürel mirasla ilgili olan biçimi: kent kimliği. Kültürel mirasın kentte bıraktığı izler, yaşanmışlıkların, inşaların, yıkımların oluşturduğu kalıntı katmanları, toplumsal alışkanlıklar, sosyo-kültürel özelliklerin hepsi birden kent kimliğini oluşturur. Dinamik bir yapıya sahip olan kent için bu miras özelliklerinin nesilden nesile sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için kent kimliği bilinci çok kıymetli.

Kente ait özellikleri canlı tutmak, dokusunu korumak, kentin hemşerilerini yaratabilmek, kenti dönüşümün yıkıcı etkisiyle değil geçmişten getirdiklerini koruyarak döneminin özelliklerini üstüne katarak yaşatabilmek, geçmişiyle bugününü bağlamak ve geleceğine giden yolu bu şekilde ilerletmek… Mirasa sahip çıkma biçiminin öncekini taklit etmek değil varolanı koruyup ileriye doğru bakabilmek olduğunu anlayabilmeği sağlayan bilinç düzeyi…Bütün bu kent kimliği esasları kentin sürdürülebilirliğinin önemli unsurlarını oluşturuyor. Kentlileşmiş bireylerin çabalarıyla korunacak olan bu birikimin nesilden nesile aktarılması, aynı zamanda bir tecrübe aktarımı olması bakımından da çok değerlidir. 

Kent kimliğinin hem kenti koruyan hem de gelişimine yön veren bir kavram olması açısından önemi büyüktür. Dolayısıyla bu konuda bilincin gelişmesinin kenti de koruyan ve geliştiren bir yönü var. Hangi geçmişin üstünde durduğunu bildiğinde insan, üzerinde yükselecek yapıyı da doğru bir şekilde belirleyebilir elbet. Bu bakımdan kent kimliği kavramının iyi algılanması, bir “açık hava müzesi” ifadesinin çok yakıştığı ülkemizde fazlaca önem arz ediyor.

Zeynep Zeydan

 

 

 

 

 

28-09-2020
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir