Yansıma Yaşamlar - Sinem Elci (Sosyolog)

Yansıma Yaşamlar - Sinem Elci (Sosyolog)

A+ A-

   Yaşam ve doğa arasında her zaman bir alışveriş söz konusudur. Bu alışverişe çoğu zaman şahit olsak da yaşam bize bunun doğal bir döngüden oluştuğunu gösterir. İnsanlık ise bu döngü içerisinde sürekli olarak iletişim halindedir. Küçük büyük, yaşlı genç, canlı cansız ve evrenin diğer bütün olgularıyla karşılıklı olarak iletişim kurmaktadır. Peki insan buna neden ihtiyaç duymaktadır? Bizler yaşamımızı süregelen bir düzende ilerletmek için neden bir iletişime gereksinim duyarız? Elbette bu sorulara yüzyıllardır cevaplar sağlanmaktadır. Benim de bu cevaplardan farklı olarak bakmak istediğim ve merak ettiğim diğer bir konu ise iletişimin kolaylık sağladığı sosyalleşme olanağının bizler üzerinde olan etkisi. Varlığımızın dünyada ilk kabulü ile birlikte aslında bizim iletişimimiz başlamaktadır. Anne karnından dünyaya ilk hissedildiğimiz ve “Ben buradayım!” dediğimiz an varlığımız ve iletişimimiz bizi dünya yaşamında kabul edilir kılıyor. İletişim kurma biçimimiz o ilk andan itibaren ilerliyor ve gelişiyor. Yıllar geçtikçe ve dünyada artık yaşamımız doğa ile alışverişe başladığı an iletişimimiz de aynı alışverişi sağlıyor. Bu olay olgusu ve süregelen davranış biçimleri örnekleri insanlık tarihinde her zaman gözlemlenen davranışlar aslında. İhtiyaçlarımız ve iletişimimiz ne kadar farklı gibi gözükse de asıl temel de buna olan istek ve arzularımız aynı doğrultuda bizi yönlendirmektedir. Biz kendi dünyamızdan diğer insanların dünyasına bakarken aslında aynı olduğumuzu çoğu zaman gözden kaçırıyoruz. Farklı olmak, ayrıcalıklı olmak belki de içgüdüsel olarak bu şekilde düşünmemize neden oluyordur. Yaşam ve doğanın bir bütün olarak sürdürülmesi, bizler için o bütünlük içerisinde bir farklılık arama isteği doğuruyor. Doğan Cüceloğlu’nun İletişim Donanımları kitabında yazdığı gibi “Yaşama ne verirsen sana onu yansıtır. Yaşam senin davranışlarının bir aynasıdır.”  Bizler yaşamı ve doğayı ele alırken bize geri yansımalarını çoğu zaman görememekteyiz. Göremediğimiz bu yansımalar da aslında iletişim temelinde insan ve insan arasında olan asıl sosyalizasyon sürecini sürdürebilen varlıkların, doğru ve etkili bir iletişim sağlamasını engellemektedir. Yukarıda sorusunu sorduğum ve cevabını merakla beklediğim asıl soru iletişimin bizlere olumsuz olarak yansıması nedir? İletişim her zaman ve her hâlükârda olumlu ve etkili mi olmak zorundadır?

   Bizler sosyal yaşantımızda sürekli olarak iletişim ve etkileşim kurmaktayız. Biraz önce dediğim gibi nasıl yaşam ve doğa arasında bir alışveriş sağlanıyorsa, insanlar arasında da sosyal olarak alma-verme alışverişi olmaktadır. Bu alışveriş bazı iletişim kanalları yoluyla sağlansa da bazı iletişimsizlikler de bu kanallar aracılığı ile sağlanmaktadır. İnsanlık olarak uzun yüzyıllardır yaşamımızı sürdürmekteyiz. İyi veya kötü olarak sosyal bir yaşantı içerisinde yer alıyoruz ve bunu hayatımıza empoze ederek devam ediyoruz. Bu devamlılıkta sürekli olarak etkili iletişim kuramıyoruz. Peki kuramadığımız iletişimler bizim sosyal yaşantımızda nasıl bir dönüşe sebep olmaktadır? Bu sorunun cevabı elbette ki kötü bir sonuca sebep olmasıdır. Kötü evet ama nasıl bir kötüden bahsediyoruz? Bizler insan olarak yaşamda sosyal varlığımızla kendimizi ifade etmekteyiz. Bunu da iletişimle sağlıyoruz. Kuramadığımız ilişkilerde ne yazık ki iletişim kanalı da zarar görmektedir. Biz sadece kötü ve olumsuz sonuca bakarken aslında sonucun çok yönlü olduğunu göremiyoruz. Bu sonuç diğer iletişimlerimizi, bunları sağlayan donanım ve kanalları da etkilemektedir. Bir sonraki iletişimimizde bu kötü sonuç bizim üzerimizde bırakmış olduğu sosyal durum neticesi ile de etkileyecektir.

   Genel olarak baktığımız zaman iletişim ve etkileşim sonuçları bizler için her zaman önemli ölçekte dikkate değer olmalıdır. Daha kolektif bir bakış açısı ile baktığımız zaman iletişim alışverişinde alma-verme olayında birey kendi yansımalarını analiz etmeyi bilmelidir. Çünkü yaşamın dokusunu insan ilişkileri oluşturur.

 

 


Kaynakça

https://unsplash.com/photos/odxB5oIG_iA

Cüceloğlu, Doğan, “İletişim Donanımları”, Remzi Kitabevi, 55.Basım, Aralık, 2017.

08-11-2022
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir