Şiddet ve Sosyal Medya  'Özge Kahveci'

Şiddet ve Sosyal Medya 'Özge Kahveci'

A+ A-

Çağımızın en büyük problemlerinden biri şiddet ve saldırganlığın artmasıdır. Şiddet nedir? Şiddetin sebepleri nelerdir? Şiddet, bireyin psikolojik, fiziksel, cinsel, sözlü her türlü tutum ve davranıştır. Her gün şiddet olaylarını duymaktayız. Aile, okul, iş ortamlarında şiddet olayları yaşanmaktadır. Hayvanlara ve doğaya yönelik şiddet ve saldırganlık artmıştır.  Yapılan araştırmalarda bu artışın sebebi insanın günlük yaşayış biçiminin değişmesidir. Bu değişimi hızlandıran en önemli etken televizyondur. Televizyon programları bilinçsiz izlenilmektedir. Programlardaki hayat tarzı, düşünce biçimi, eğlenme anlayışları insanların ilgisini çekmekte. Bu sebepten dolayı insanların tüketim davranışları değişmiştir.  Televizyonda şiddet ve saldırganlığı artıracak dizi ve filmler bulunmaktadır. Bir amaç doğrultusunda şiddet ve saldırganlığın doğal olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Film ve dizi karakterleri sevilip örnek alınmaktadır. Televizyon hayal dünyasını göz önünde bulundurarak birey gerçeklerden uzaklaşmaktadır.

Uzun süreli televizyon izlenmesi gün içerisinde bizi hareketsizleştirmekte ve bu da fiziksel gelişimi olumsuz etkilemektedir.

Televizyon iletişim problemlerine sebep olmaktadır. Arkadaş ve aile ilişkilerinde kopukluklar yaşandığı görülüp aile bireyleri birbirlerini dinlemek ve konuşmak yerine televizyon izlemeyi tercih etmektedir. Kitap okumak yerine televizyon seyretmek tercih edilmiş, bu sebeple kitap okuma süreleri kısalmaya başlamıştır.  Şiddete sebep olan birçok etken vardır. Fakat şiddetin yaygınlaşmasında sosyal medyanın payı büyüktür. Şiddetin azalmasını sözde herkes ister ancak şiddet yaşandıktan sonra hareket haline geçilir. Güvenilir ve huzurlu bir ortam oluşturmak için saldırganlık dürtüsünün kişilerin kontrol edebilmesi öğretilmelidir. Empati kurma becerisi kazandırılmalıdır.

Şiddetin yerine sevgi ve şefkatin gün geçtikçe artması dileğiyle..

 

                                                                                                 Psikolog  Özge Kahveci


Kaynakça

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/50628

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/509192

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/577259

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/30526

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/596021

11-09-2019
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir