West Coast Hip Hop Tüm Müzik Marketlerde - Zeynep Şen (Sosyolog)

West Coast Hip Hop Tüm Müzik Marketlerde - Zeynep Şen (Sosyolog)

A+ A-

Yıl 1970’ler... Amerika’da azınlık halde yaşayan Afrikalı siyahi vatandaşların bir yandan eğlenip bir yandan da ırkçılık karşıtlığı ve yaşanılan zorlukları dile getirdiği faaliyetler sonucu bir kültür ortaya çıktı. Bu kültür günümüzde dünyanın dört bir yanında popülerleşmeye ve etki alanını genişletmeye devam ediyor. Popülerleşen bu kültürün; geçmişinde bir karşıt kültür olarak ortaya çıkmış olması ve geçen zaman dilimi boyunca dünyaya yayılması ile gelişen bu kültürün temel yapı taşlarının etkilendiği ve etkilediklerine de dikkat çekmek gerekir.

Hiç hop kültürü içerisinde bulunan bireylerin kendi giyim ve yaşam tarzları onların üzerinde bir kimlik etkisi oluşturmuş ve Kişiler o kimliğin gereklilikleri olan giyim tarzından tut ki günlük dildeki kavramlara kadar birçok şeyi benimsemiş ve hayatlarıyla bütünleşen bir yaşan tarzı haline getirmişlerdir.

Hip hop kültürü Amerika’da sömürge halinde olan siyahi vatandaşlar, ghettolardan dünyaya yayılırken kültür gereği olarak bir karşıtlık, bir protest tavır içerisinde yayılmıştır. Bu kültürün içerisinde barındırmış olduğu sanat faaliyetleri ise bu kültürün hem sağlam ayaklar üzerine oturtulmasında hem de yayılması ile popüler hale gelmesinde etkili olmuştur. 

Hip-Hop kültürü; içerisinde Rap, DJ, Break Dance, Graffiti gibi kavramlar barındırmaktadır. Kültür içerisinde bulunan bu dört kavram, hip hop kültürünün temel sanat alanlarını oluşturmaktadır. Bu sanat alanlarını incelememizin sonucunda kültürün nasıl bir gelişim gösterdiğini, yayılıp popüler kültür haline geldiğine bakalım. Bahsettiğimiz dört sanat alanına kısaca değinmek gerekirse bu kültür içerisinde ele alacağımız ilk alan Rap müzik olacaktır.

RHYTM AND POEM/ RHYTMIC AFRICAN POETRY

Rap müzik sözlerin ritimlere ayak uydurduğu bir yapıdır. Beste ve bestelerin üzerine yazılan sözler... Sözlük anlamı olarak “ağır eleştiri” anlamına gelmektedir. ‘Rhytm and poem (ritim ve şiir), Rhytmic African Poetry (Ritmik Afrika Şiiri) olarak da bilinmektedir. Rap söyleyen kişilere ‘ MC ‘  denilmektedir. İlerleyen zaman diliminde rap müzik değişim ve gelişim içerisine girerken bir yandan da kendi alt dallarını oluşturmuştur. Protest Rap, Gangsta Rap, Melankoli Rap, Battle Rap gibi örneklendirilebilir. Rap müziğin bu şekilde alt dallara ayrılmasının nedeni olarak dünya üzerinde yayılması, ulaştığı coğrafyalardaki kültüre ayak uydurması ve kendinden önce hakim olan müzik tarzı ile sentezleniyor olmasını görürüz. Örneğin; Arabesk Rap kavramı dünya üzerinde sadece Türkiye’de bulunan bir kavramdır.

-İkinci sanat alanı ise DJ’liktir (DISC JOCKEY)

Bu sanat akımında ise ritimler arası geçiş, sözler için alt yapı oluşturmak gibi çeşitli faaliyetleri vardır. DJ’ler kendi içlerinde Mix Master ve Beat Maker olarak ikiye ayrılmakta.

Çeşitli programlar ve plaklar kullanarak yapılan bu sanat Rap müziğin temel yapı taşlarından biridir. Yapılan bestelerde ise temel alınan esas ritimlerdir. Bunun detaylı incelemesi yapıldığı takdirde ise aslında Afrika kıtasında bulunan yerli kabilelerin törenlerinde çalınan davul ritimleri ile aynı olduğu görülmektedir.

-Üçüncü sanat alanı olarak ele alacağımız Graffiti ise hip hop kültürünün doğması ile diğer alanlar gibi Amerika’da doğmuş, tarz olarak kendine yakın bir anlayış olduğu için hip hop kültürünün içinde yer almıştır. Kelime anlamı olarak yazmak, karalamak kelimelerinden türetilmiştir. Genelde kamusal alanlara kazınmış veya sprey boyalar ile yapılmış olan yazılar veya çizimlerdir. En güzel yazıları, en güzel çizimleri yapan bir bakıma ün kazanmış olacağı için her sanatçı en güzel çizimini metrolara, boş duvarlara yazmış, harflerin boyutunu büyütmüş, yazdıkları yazıların içlerini boyamışlardır. Hatta bunu ilk yapan kişi ise yunanlı bir çocuktur takma adı ise TAKI-183 tür.

Graffiti yapan kişilere ‘writer ( yazan, yazıcı)’  denilmektedir. Graffiti duvara yazılan yazıları daha sanatsal bir hale sokmuş olsa da duvara yazı yazmak insanlık tarihi boyunca varolan ve devamlılığı olan bir eylemdir. Graffiti sanatı ile uğraşan yazıcılar, içinde bulundukları çetelerin seslerini daha çok duyurabilmek için ve çetelerinin sınırlarını belirlemek aracıyla bu sanatı uygulamışlardır.

-Dördüncü sanat alanı olan ‘Break Dance’ hip hop kültüründen daha önce de var olan ancak bu kültürün etkisiyle büyüyen, gelişen bir dans türüdür. Kelime anlamı olarak başlangıçta sokak dansı olarak bilinmektedir. ‘Break Dance’ hip hop kültürünün önemli unsurlarından biridir. Break Dance’ın hip hop kültürü ile alakası ise çetelerin bölgelerini belirlemek istemeleri ve birbirlerine karşı gövde gösterisi yapmaları ile oluşmuştur. Dans eden kişilerin birbirlerine karşı yaptıkları figürlerde kim daha karışık ve zorlu hareketler yapar ise o kazanmış demektir.

Genel itibariyle verilen bilgilerde hip hop kültürünün ortaya çıkışından ve bu kültürün günümüzdeki Haline gelişinden, içerisinde bulundurduğu kavram ve sanat alanlarından bahsettik. Hip hop kültürünün dört temel sanat alanına değindik. Görüldüğü üzere bu sanat faaliyetleri Esasında geçmişte var olan sanatların gelişmesi ve revize edilmesi ile gün yüzüne tekrardan gelmiştir. Geçmişi uzun olan bu faaliyetlerin dünyaya yayılmasının ve dünya üzerinde popülerleşmediniz hızlanmasındaki etkisi de oldukça büyüktür.

Tepki müziği olarak dikkat çeken hip hop’un müzik türü niteliğinde kalmadığını ve bir yaşam tarzından yola çıkıp kültür adını verdiğimiz yapıya dönüştüğünü sizler için kısaca anlatmak istemiştim.

 


Kaynakça

Üçer, M.B., Müzikte Anlamın Yeniden Üretimi: Hip-Hop Kültürünün Türkiye’deki Görüntüleri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme https://www.academia.edu/19607669/M%C3%BCzikte_Anlam%C4%B1n_Yeniden_%C3%9Cretimi_-_Hip-Hop_K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BCn%C3%BCn_T%C3%BCrkiyedeki_G%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCleri_%C3%9Czerine_Sosyolojik_Bir_%C4%B0nceleme

 

Uruşak, D., (2007) 12-19 yaş gençler için hip hop pantolon model tasarımlarının bilgisayar ortamında hazırlanması https://www.academia.edu/3399529/12-19_YA%C5%9E_GEN%C3%87LER_%C4%B0%C3%87%C4%B0N_H%C4%B0P_HOP_PANTOLON_MODEL_TASARIMLARININ_B%C4%B0LG%C4%B0SAYAR_ORTAMINDA_HAZIRLANMASI

 

Bayrak, M.B., (2011) Muhafazakar gençliğin bir ifade biçimi olarak Türkçe Rap ve Türkiye’de Hip Hop https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkeziSorguSonucYeni.jsp

 

Özden, İ.F., (2013) Kültür yönetimi bağlamında sokak müziği ve sokak müzisyenleri http://openaccess.iku.edu.tr/handle/11413/723

 

Candemir, T. , (2008) Kent İletişiminde Sanatsal Ayrılık https://www.academia.edu/9915637/KENT_%C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%C4%B0NDE_SANATSAL_AYKIRILIK_GRAF%C4%B0T%C4%B0_ARTISTIC_SHOOTING_IN_CITY_COMMUNICATION_GRAFF%C4%B0T%C4%B0

 

Aydar, D. , (2014) Popüler Kültür ve Müzik Üzerine http://earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11489/572

 

Beşevli Solmaz, P. , (2009) Popüler Kültürün “Müzik Eğitimi’ne Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/samsun/P_Solmaz.pdf

 

Öğüç, Ç. , (2015) İletişim Şekli Olarak Protest Müzik: Blues Örneği https://www.academia.edu/11778831/%C4%B0leti%C5%9Fim_%C5%9Fekli_olarak_protest_m%C3%BCzik_Blues_%C3%96rne%C4%9Fi

11-10-2021
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir