İşletme Yönetim Kültüründe Planlama Organizasyon ve Operasyonel Süreç Yönetimi - Daman Cansoy (Sosyolog )

İşletme Yönetim Kültüründe Planlama Organizasyon ve Operasyonel Süreç Yönetimi - Daman Cansoy (Sosyolog )

A+ A-

Dostlar bir yazıda daha hepinize merhaba diyorum. Bu yazımızda işletme ve işletme yönetim kültürünü süreç ve iş akışı üzerinden planlama organizasyon ve operasyon süreçlerin yönetimini kuramsal bir değerlendirme ile inceleyeceğiz. Daha önceki yazılarımızda olduğu gibi önce kavramsal çerçeve üzerinden giriş yapalım:

Daha çok sosyal bilimler ile ilgili bir kavram olan kültür geniş manada bir milletin yarattığı ve sürdürdüğü maddi ve manevi değerler bütünüdür. Buradan hareketle bir sistem olduğunu göz önünde bulunduracağımız işletme için benzetme yaparsak (alegori edersek); İşletme yönetim kültürü: İşletmenin kurulum - işleyiş ve tasfiye sürecine kadar işletmeyi kurulumundan sona ermesine kadar var eden müesseselerin (üretim faktörleri, işletme türüne ve amacına bağlı olarak fonksiyonları ve organları, işletme çevresi, işletmenin yarattığı algı ve marka değeri ve bunların her türlü çıktısı) bir araya gelerek homojen bir biçimde şekil kazandırdığı, misyon ve vizyonuna bağlı yönetim tarzıdır.

İşletmenin amacına göre bünyesi içerisinde müşteri çevresine sunduğu, sattığı veya pazarladığı mal veya hizmetin; sunum, satış ve pazarlama stratejilerinin yukarıda bahsettiğimiz kültür çerçevesinde işletme yönetimi tarafından işletmenin işleyiş aşamasında uyumlu birlikteliği başarılı bir işletme yönetimi sağlar. İşletmenin kurulumundan itibaren işletmenin kültürünün başarılı olabilmesi için bütün organ ve birimlerinin koordinasyon çerçevesinde amaca uyumlu dinamik döngüsü işletmenin çevresinde, özellikle müşteri çevresinde başarılı bir algı yaratmasını sağlayacaktır. Başarılı işletmenin algısı ise işletme içi ve dışı çevrede başarının sürekliliğini beraberinde getirecek ve doğru ve başarılı bir büyüme / gelişme sağlayacaktır.

Kurumsal bir işletmenin en önemli ayırt edici noktalarından birkaçı meslek ahlakı çerçevesinde iş ahlakı ve bunun işletmenin iç çevresinden dış çevresine doğru yayılımında yarattığı algıdır. Bunun dışında yaratılan sosyal değer ve sosyal sorumluluk işletmenin dış çevresinde yaratacağı algı sonucunda marka değerini etkileyen ve sonuçları öncelikle yönetim kültürüne yansıyan başlıca bir unsurdur.

İşletmenin yaşam döngüsü içinde; yatırım kararı alınmasından, kurulumundan, fizibilite araştırmalarından, yer ve konum araştırmalarından, işletmenin ve birimlerin kapasitesine, satış stratejilerine, pazar payını genişletmeye ve büyümeye ve en son tasfiye aşamalarına kadar yukarıda değindiğimiz yönetim kültürünün başarısını sırasıyla planlama, organizasyon ve operasyonel sürecin koordine uygulaması sağlayacaktır. Öncelikle bu unsurların işletmenin yukarıda değindiğimiz müesseseleri için eş zamanlı planlanması yapılacaktır. Örnek verecek olursak: Yatırım hazırlıkları yapılırken hangi üretim faktörünün; işletmenin, amacına göre nerede kurulacaksa ona göre belirlenmesi, hangi faaliyette bulunacaksa ona uygun miktarda belirlenmesi ve fonksiyonların işletme çevresine uyumluluğu ve hangi değerleri yaratacağının belirlenmesi ve bunlar için yapılacak fizibilite araştırması koordinasyon içinde bunların tamamı için yapıldığında planlama açısından işletmenin kurulumunda başarılı bir kültüre sahip olduğunu gösterir. Aynı durum işletmenin organize edilmesinde de söz konusudur. Örneğin: Kurulumundan sonra yönetimin işletmenin fonksiyonları ve organları arasındaki koordinasyon ve birlikte düzenli çalışırlık halinin minimum hata ve eksik ile sağlanması o işletmenin en azından iç çevresinde başarılı bir yönetim organizasyonu bulunduğuna işarettir. Organizasyon aşamasının başarısı aslında operasyonel sürecin de başarısını da beraberinde getirecektir. Örnek vermemiz gerekirse: Bir işletmede yönetim kadrosunun işletmenin üretim birimi /departmanı,  lojistik (sevkiyat ve tedarik) birimi, satış birimi, satış sonrası hizmetler birimi gibi birbirine bağlı birimlerin ve bunların işletmenin faaliyet aşamasında koordineli hareketliliğinin sağlanması işletmenin, işletme çevresinde amacına en uygun verimi almasına katkı sağlayacaktır. Mutlak anlamda katkı sağlamayacak ancak katkı sağlayacaktır çünkü işletmenin birimlerinin organize çalışmasını etkileyen çevresel iç ve dış faktörler de vardır örneğin son derece başarılı bir işletimi olan işletmenin üretim bölümünde kullanılan ham maddenin dış alım mamul fiyatlarındaki olağandışı yükselişi bu başarıyı olumsuz etkileyecektir.  Fakat bu katkının ivmelenerek artması da mümkündür. Örneğin başarılı bir işletme organizasyonunda işletmenin tür değiştirmesi yoluyla büyümesi ve sosyal sorumluluk projelerinde hızla yükselen bir başarı grafiği sağlaması bu işletme için birimlerin başarılı çalışmasını sağlayan yönetim fonksiyonunun ve yönetici organının (Müdürlükler, insan kaynakları, şeflikler gibi) sağladığı başarılı kültürü yükseltecek ve marka değerinin artması ile müşteri çevresini genişletecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta müşteri çevresinin genişlemesinin karlılığın artması ile değil marka değerinin ve sosyal sorumluluğun başarılı yönetimi ile sağlanması sonucu meydana getirilmesidir. Başarılı bir organizasyon ile müşteri ve marka değerinin olumlu değer artışı aslında operasyonel süreç yönetiminin başarıyla uygulandığını gösterir. Örneğin satış için tedarik edilen yeni bir ekipmanın müşteri çevresine ve pazara cazibeli sunumu, bu ürünle birlikte hem satışın artması hem de tanıtıma destek amaçlı çok satan bir ürünün daha sunumu ve bunun için uygun pazarlama stratejilerinin kullanımı potansiyel müşteri çevresini genişletecektir ancak sadece satış değil satış sonrası hizmet bölümünün başarılı organizasyonu da operasyonel sürecin başarısını sağlayacaktır kaldı ki sosyal sorumluluk sahibi olduğu bilinen bir işletme için satış sonrası hizmet biriminin başarısına olan güvende artacak böylelikle algı değeri artarken müşteri sadakatı ve müşteri karı artacaktır.

Sonuç olarak bir işletmenin başarılı yönetim kültürüne sahip olabilmesi, yönetim organı tarafından işletme kültürünün sadece işletme için değil işletmenin etkilediği ve etkilendiği bütün çevre ve iç ve dış sistemler göz önünde bulundurarak planlama, organizasyon ve operasyonel süreçlerin bu bağlamda uygulanması ile mümkündür. Bir bütün içinde işletme öncelikle başarılı bir yönetim kültürü ile başarılı bir işletme olacaktır.

 

12-12-2022
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir