Fotoğrafın Altın Çocukları: 'Abdullah Kardeşler' - Gülnur Turgut (Fotoğraf )

Fotoğrafın Altın Çocukları: 'Abdullah Kardeşler' - Gülnur Turgut (Fotoğraf )

A+ A-

      FOTOĞRAFIN ALTIN ÇOCUKLARI: ‘‘ABDULLAH KARDEŞLER’’

 

            Kayseri’den İstanbul’a gelip yerleşen Viçen, Hovsep ve Kevork üç kardeşlerdir. Osmanlı’nın ilk fotoğrafçıları da olan kardeşler, Alman kimyager Rabach’ın Beyazıt’da açmış olduğu stüdyoyu devralırlar. Burayı bir süre işlettikten sonra Abdullah Fréres adıyla Beyoğlu’nda kendi dükkânlarını açarlar. Kısa sürede herkesin ilgisini çeken kardeşler sultanlardan prenslere prenseslere birçok önemli ismin fotoğrafçısı olmayı başarırlar. Müslüman olduktan sonra da Abdullah Kardeşler ismini alırlar.

            Sultan Abdülaziz Portresi’nin Çekilme Hikayesi:

         Abdullah Kardeşler’in üne kavuşması 1863 yılında Sultan Abdülaziz’in portresini çekmesiyle olur. Pera’da Fransız bir fotoğrafçıya portresini çektiren Sultan Abdülaziz ününü duyduğu kardeşleri İzmit’teki Av Köşkü’ne davet eder.  Çekilen portreyi çok beğenen Sultan; ‘‘Yüzüm ve asil görüntüm, Abdullah Kardeşler’in çektiği fotoğraflardaki gibidir. Emrediyorum, bundan böyle yalnızca onların çektiği fotoğraflarım resmi fotoğraf olarak tanınsın ve böyle kabul edilerek her tarafa dağıtılsın” der. Bundan sonra da Abdullah Kardeşler’i “Ressam-ı Hazreti Şehriyarı” unvanıyla ödüllendirir.

Sultan Abdülaziz

            Kardeşler Sultan’ın öyle takdirini kazanmışlardır ki 1873 yılının 4 Temmuz tarihli gazetesinde fotoğrafçıların başkaları tarafından taklit edilemeyeceği buyruğu yayımlanmıştır.

            Yıl 1863…

            Sultanahmet’te açılan Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk ulusal sergisinde Sultan Abdülaziz halkının tanıtılması için sergide Abdullah Kardeşler’in fotoğraflarının yer almasını uygun görür.

            Kardeşler, Fransız İmparatoriçesi Eugenic, Alman İmparatoru II. Wilhelm, Avusturya Kralı Franz-Joseph, İran Şahı Nasireddin ve Osmanlı Sultanlarından Sultan Abdülaziz, V.Murad ve II.Abdülhamid’i fotoğraflamışlardır. Ülkeye gelen önemli şahsiyetlerin uğrak noktası ‘‘Abdullah Kardeşler’’in stüdyoları olmuştur.

            Sultanları ve önemli şahsiyetleri fotoğraflayan kardeşler İstanbul ve çevresini şehirdeki günlük yaşantıyı ortaya koyan fotoğraflar da çekmişlerdir.

 Sultan Abdülmecid Portresi

 

           Tarihte Sultan Abdülmecid, fotoğraf çektiren ilk Osmanlı padişahı olarak bilinir. Sultanın fotoğrafını ise Abdullah Kardeşler çekmiştir.

                      Yıl 1867…

             Paris Sanat Sergisi’nde ‘‘İstanbul Manzaraları ve Tarihi Türk Silahları adlı albümleri çok beğenilmiştir.

 

Ayasofya

               Yıl 1886

            Mısır Hidivi Tevfik Paşa’nın isteği üzerine stüdyolarının bir şubesini Kahire’de açarlar.

             Yıl, 1890...

            Fo­toğ­raf çek­tir­me­yi pek se­ven Gal­ler Pren­si Ve­li­aht Ed­war­d’­ın İs­tan­bul se­ya­ha­tin­de çek­tir­di­ği ve çok be­ğen­di­ği fo­toğ­raf­lar, ‘Ab­dul­lah Kardeşler’­e  K­ra­li­yet Fo­toğ­raf­çı­sı­” un­va­nı­nı ka­zan­dırır.

            Rus Prens Nikolay, 1870’li yıllarda İstanbul’a geldiğinde ‘Abdullah Kardeşler’in stüdyosunda fotoğrafını çektirir. Prensle kardeşler arasında bir dostluk oluşur. Ayastefanos Antlaşması nedeniyle İstanbul’a tekrar gelen Prens, kardeşlere yine fotoğrafını çektirir. Bu ziyaret nedeniyle  II.Abdülhamit  kardeşleri saraydan kovar kart­vi­zit­le­ri­nin üze­rin­de “Zât-ı Haz­ret-i Şeh­ri­yâ­rî­-nin Fo­toğ­raf ve Res­sa­mı Ab­dul­lah Bi­ra­der­le­r” iba­re­si yer alan tuğ­ra­yı da böylece kay­bet­miş olurlar. Bu tuğrayı kartlarında ve işletmelerinde kullanan kardeşler 1890 yılında tekrar geri alırlar.

            Sultan ve hanedan üyelerinin fotoğraflarını satmaları da yasaklanan kardeşler portre çekimleri yaparak geçimlerini sürdürürler.

            1880 yılında Abdullah Kardeşler ibaresi taşıyan fotoğrafların toplatılmasına ve bulunduranların cezalandırılmasına karar verilir.

            1899 yılında Abdullah Kardeşler işletmesi, 1200 lira karşılığında Sebah & Joaillier firmasına satılır.

                       

    

  Büyükada 1880’li yıllar.

                    

  Büyük Hendek Caddesi

         

 Dilenciler

 

 Sokak Kahvecisi 1880’li yıllar

 

                                      Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle….


Kaynakça

Yararlanılan Kaynaklar:

Dolmabahçe Fotoğraf Albümü

Fotoğraflar: www.tarihkurdu.net adresinden alınmıştır.

04-11-2019
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir