Kültür İle Var Olmak - Sueda Araydın (Halkbilim - Öğrenci)

Kültür İle Var Olmak - Sueda Araydın (Halkbilim - Öğrenci)

A+ A-

Dünya üzerinde kültüre sahip tek canlı insandır. Evet, bunu biliyoruz. Peki, bu kültür nedir, ne işe yarar hiç düşündünüz mü? Kültür kelimesinin kelime anlamına bakacak olursanız onlarca açıklaması ile karşılaşırsınız. Ama üzerine konuşacağım konu kelime anlamının çok ötesinde, bizim onu nasıl yorumladığımız ve hayatın akışında nasıl gördüğümüzdür. Her sabah yaptığımız, artık rutinleşmiş olan – herkes için tabi ki farklı olabilir- elimizi, yüzümüzü yıkamak bile bir kültürdür mesela. Hayatımızın her parçasında, yaptığımız her harekettin altında kültür yatar. Yani, bizi biz yapan şey kültürdür. Bu noktada benim de oldukça düşünmeme sebep olan bir şey paylaşmak istiyorum. Halkın çoğunlukla kullandığı ‘kültürsüz’ kelimesi neden ve ne için kullanılmaktadır? Her insanın kendi hayatı kendi kültürünü oluşturuyor ise bize benzemeyen, bizimle aynı nokta da buluşmayanlara neden ‘kültürsüz’ diyoruz? Bu konu da şöyle bir fikrim var:  Entelektüel kimliği, yaşama dair bilgiyi kültür adı altında topluyoruz. Buna sahip olmadıklarını düşündüğümüz kişileri de ‘kültürsüz’ kelimesi ile yaftalıyoruz. Daha vurucu olduğunu düşündüğüm şekilde ise kendi yanımızda konumlandıramadığımız için ötekileştiriyoruz. Evet, kültür bunları içinde barındıran bir yapıdır buna söyleyecek söz yok. Ama senin, benim algıladığım ve içinde bulunduğum kültürün içinde vardır. Başka toplumlar için bu değerli olmayabilir.  İşte en önemli noktası burasıdır.

 Her insanın yaşayış tarzı ve belli değerleri vardır. Bunların tümü onun kültürünü oluşturur. Mesela Türk aile yapısından farklı bir kültüre bakacak olursak, Bronislaw Malinowski Trobiand Adalarında yaptığı araştırmada soy anneden devam eden bir toplumu çalışmıştır. Bu toplumda çocuk anneye ve dayıya aittir. Babanın çocuk üzerinde ki hükmü ise bir oyun arkadaşı ve annesinin kocası olmaktan öteye gitmez. Türk aile yapısı ile karşılaştırdığımız zaman iki çok farklı kültür görürüz. Ama bu iki farklı kültür arasında iyi ya da kötü olarak ayrıştırabileceğimiz bir yorum yapamayız. Çünkü hiçbir kültür hiçbir kültüre göre ne aşağıdır ne de yukarıdır. Bu konuda olay zaten kendi düşüncelerimiz doğrultusunda iyi bir kültüre sahip olmak değildir. Olay bir insan olarak düşünebildiğimiz, yaşadığımız ve bir değer atfedip yaptığımız şeyleri ortaya bilinçli bir şekilde koyup gelecek nesillere aktarabiliyor olmaktır. Bunları gördükten sonra zaten ‘kültürsüz’ kavramının yanlışlığı çok açık bir şekilde önümüze serilir.

Kültür açısından da bakacak olursak, insanı insan yapan kültürün bence tek özelliği insana ait olmasıdır. Bu durumda ikisi birbirine bağımlı ve iç içe geçmiş bir yapı oluşturur. Biri olmazsa bir diğeri olmaz. Rene Descartes’in ‘Düşünüyorum öyleyse varım’ cümlesini bunlar doğrultusunda ‘Kültürlüyüm öyleyse varım’ olarak değiştirsek bence pek de yanlış olmaz.

 

 


Kaynakça

Kullanılan Görsel: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/moda-kadin-renkli-portre-modu-4511247/

03-06-2022
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir