Kendini Aramak - Sinem Elci (Sosyolog)

Kendini Aramak - Sinem Elci (Sosyolog)

A+ A-

  İnsan doğası gereği sürekli olarak bir arayış içerisinde yer alır. Bu fizyolojik olarak tam bir yansıtma göstermese de bireyde ruhsal olarak arayış sürekli sürmektedir. Bu arayış geçmişten günümüze baktığımız zaman insanların hem yaşayışında hem de isteklerinde karşımıza çıkıyor. Özellikle göçebe bir hayat içerisinde olan ve belli bir yer yaşantısından çok sürekli farklı ve daha iyi bir yer arayan topluluklar da bir arayış içerisinde yer almışlardır. Bizler bu arayışın doğal olarak yaşamın devamı için olduğunu bilmekteyiz. Ama asıl olan ya da bizlerin gördüğü insanların bu arayışta kendilerini bulmalarıydı. Çünkü insanlık sürekli ilerleme kaydederek günümüze geldi ve bunun yansımalarını da bizler bu dönemde görmekteyiz.

  Kendi benliğini, bilincini ve yaşantısını belli bir doğrultuda sürdürmeye çalışan birey günümüz dünyasında maalesef ki bu değerlerine çok önem vermemektedir. Daha doğrusu verememektedir. Bunun belki de en önemli nedeni modern dünyanın getirdiği yaşam hayatının yorucu ve tek düzeliğidir. İnsanların sadece çalıştığı ve geri kalan zamanında diğer temel ihtiyaçlarını giderdiği bir hayatta maalesef ki bunları hayata geçirirken insanlar kendilerini unutmaktadır. Yaşadığımız yüzyıl ne kadar teknolojik olarak gelişmiş olsa da insanların modern davranışlarla kopyalanmış hayat yaşamaktadırlar. Bu davranışlar temelinde bireyde bir ilerleme ya da çok boyutlu bir gelişme gözlemleyemeyiz. Birey olarak değil de daha çok diğer topluluk üyeleriyle birlikte toplumda gerçekleştirmesi gereken görev ve sorumlulukları yerine getirir. Burada birey kendi dışında bir topluluk unsuru olarak hareket eder. Kendi varlığına ve bilincine uzaklaşma da bu durumlar sonucu ortaya çıkar. Bireyde gerçekleşen bu durum hem toplumsal olarak hem de bireysel olarak olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.

  Toplumda kendi varlığı ve kapladığı alan itibari ile insan bu durumu sürekli olarak devam ettirmek zorundadır. Bunu devam ettirirken aynı zamanda kendi bilincini de düşüncelerini de unutmadan, kendi öz bilincinin farkında olarak davranmalıdır. Kendini aramak uzun dönemler insanlık tarihinde farklı şekilde karşımıza çıkmış olsa da günümüz modern dünyasında insanların kendilerini aradıklarını değil kaybettikleri bir dünya karşımıza çıkıyor. Bu süreçte toplumun gördüğü ya da göremediği kendi varlığı uzun vadede gelecek için daha önemli bir hal alıyor. Bizler toplum bilimci olarak insanların içerisinde yer aldıkları toplulukların onlar üzerinde ne boyutta etkileşiminden çok direkt topluma bakmaktayız. Ama artık toplumda kendisini kaybetmiş ve aramak yerine bununla yaşamayı kabul etmiştir. Toplumun genel olarak bir gelişim bir ilerleme göstermesi ancak bireylerin kendilerini bulmaları ve bu ölçüde değişim göstermeleri gereklidir. Tam olarak birey toplumsal ölçüde kendini arama eylemi göstermelidir.


Kaynakça

https://unsplash.com/photos/2fgnVgsm5uM

31-05-2023
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir