Gerçekçi Dünyanın Hayaleti - Sinem Elci (Sosyolog)

Gerçekçi Dünyanın Hayaleti - Sinem Elci (Sosyolog)

A+ A-

 

Yaşadığımız dünyada hem ruhsal olarak hem de fizyolojik olarak bir karmaşa içinde yer alırız. Düşünceler ve eylemler içerisinde sürekli olarak bir süregelen düzen vardır. Biz insanlar da buna uyum sağlarız. Günümüz dünyasında bu uyumda çok fazla sorun ortaya çıkmamaktadır. Bunun en büyük nedeni ise içinde bulunduğumuz toplumun her kesiminde bulunan insanların birbirlerinin kopyası olmasıdır. Yaşayışın artık benzer olması, bu benzerlikte insanların kaybolması sosyal yaşantının bir parçası olmuştur. Artık her birey birbirinin kopyasıdır. Özellikle “moda anlayışı” dediğimiz ve günümüzde “popüler olma” olarak adlandırılan bu durumlar bireylerin toplum içerisinde kendi benlikleri doğrultusunda değil de toplumun içinde yer alan diğer bireylerin davranışları ve düşünceleri doğrultusunda şekil almaktadır. Peki bu davranışlar insanların kendi istekleri doğrultusunda mı gerçekleşmektedir? Sosyal çevre dediğimiz ve sürekli olarak etkileşim içinde bulunduğumuz olgu bu davranışlarımızda ne kadar etkisini göstermektedir? Sorulara verilecek cevaplar aynı şekilde sorular gibi de farklılık gösterecektir. Biz kendi çevremiz içerisinde bu sorulara cevap ararken, bir başka birey kendi sosyal çevresi etkeni ile cevap arayışına girecektir. Burada olan bir diğer durum ise verilen cevapların da benzer olmasıdır. Baktığımız zaman her bireyin aynı olması imkansız gelmektedir. Ama yeni dünya yapısında bu durum böyle olmamaktadır. Sorular farklı olsa da birey kendi duygu ve düşüncelerini kitle psikolojisi altında yansıtmaktadır. Ortak duygu ve düşünceler planlanarak ortaya çıkmasa da yaşadığımız dünya düzeni bize bunu çok doğal bir şekilde aşılamaktadır. Bu durum genel anlam itibarı ile kitlesel bir sorun oluşturmaktadır.

            Başlık da olduğu gibi “Gerçekçi Dünyanın Hayaleti” duygu durumlarımızda gerçek sandığımız her duygu ve davranışın bir hayali ile yaşarız. Belki de ifade ettiğimizi sandığımız şeyin bir hayal olduğunun bile bilincinde değilizdir. Bizden istenen davranışı mı yerine getiriyoruz yoksa kendi duygularımızla mı hareket ediyoruz? Kitlesel olarak sosyal yaşantının büyük çoğunluğunda diğer bireylerle iç içe bir yaşantı sürmekteyiz. Bu durum her toplumda bireylere atfettiği anlam ve görev olarak belli farklılıklara neden olmaktadır. Yukarı paragrafta değindiğim gibi toplumlar içerisinde olan bu farklılıklar ne kadar çok olsa da yaşadığımız yeni dünya bu farklılıkları görünmez kılmaktadır. Bizler davranışlarımızda birbirimizin kopyası olmaya devam etmekte ve kitle halinde kararlar alıp sonuçlar beklemeye bir hayaletin sunmuş olduğu hayali yaşamaya uzun süredir “evet!” demekteyiz.

 

Kaynakça: https://unsplash.com/s/photos/society

 

13-06-2022
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir