Eş Seçiminde 5 Temel Faktör  - Meltem Dağdeviren (Sosyal Hizmet Uzmanı)

Eş Seçiminde 5 Temel Faktör - Meltem Dağdeviren (Sosyal Hizmet Uzmanı)

A+ A-

Hayatımıza giren romantik ilişkileri nasıl seçeriz? Neden diğerlerine sadece arkadaşça yaklaşırken bazı insanlara duygusal yakınlık hissederiz?  

Bu sorular; aşinalık, çevre, benzerlik, farklılık ve kişilik özellikleri olarak beş temel faktörle açıklanabilmektedir.

1.Çevre: Romantik ilişkileri nereden ediniriz?

 İnsanlar en yakınında bulunanlardan etkilenme eğilimi göstermektedir. Yakın çevrede yaşayan, aynı ortamda çalışan kişilerle tanışma ve buluşma olasılığı uzakta olan kişilere kıyasla daha fazla olmaktadır. Aynı sokakta, aynı binada, okulda, iş yerinde görülen kişilerle sohbet etme ve yakın ilişki geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bir sınıfta aynı sırada oturduğunuz kişiyle ya da sıranıza yakın mesafede oturan kişiyle iletişim kurma ihtimaliniz sizden uzakta oturan biriyle iletişim kurma ihtimalinizden daha yüksektir. Yalnızca maruz kalma sayesinde nesnelerden, insanlardan hoşlanma eğilimine sahibizdir. Bir nesneye ya da bir kişiye ne kadar çok maruz kalınırsa onu sevme ihtimali artmaktadır. Fiziksel olarak yakın çevrede bulunan kişiyi gittikçe daha çok sevmek mümkündür. Genel olarak bireylerin bulundukları çevrede sürekli gördükleri kişilerle iletişim kurması daha olasıdır ve bu da aşinalığa yol açan en önemli etmendir.

2.Aşinalık:

Sürekli görülen kişiye aşinalık söz konusu olmaktadır. Hiç görmediğiniz bir kişiye karşın sürekli gördüğünüz birisini seçme ihtimaliniz daha yüksektir. Tip olarak aşina olduğunuz kişilere benzer kişileri de hayatınıza alma ihtimaliniz yüksektir. Aşina olmak yakın fiziksel çevreden biriyle daha fazla olabileceği gibi kişi coğrafi olarak uzakta da olsa sık sık ekranınıza o kişiden bildirim düşmesi, fotoğraflarına maruz kalmanız, sıklıkla mesaj almanız, sesini duymanız da aşinalığı arttıran etkenlerdir. Bu etkenler psikolojik olarak o kişiyi size yakın gösterebilmektedir.

3.Benzerlik:

Benzerlik, eş seçimindeki en önemli faktör olarak söylenebilir. Tip olarak kendinize benzeyen birini seçmeniz olasıdır. Bunun dışında benzer hobiler, entelektüel düzeyde, eğitim düzeyinde, statü ve ekonomik düzeyde benzerlikler, yaşam görüşlerinin benzerliği, sorunlara bakış açışı ya da sorun çözme kapasitelerinin benzerliği, yaşam felsefesi, ilgi, değer, tutum benzerliği, iletişim kurma biçimlerinin benzerliği, tartışma stillerinin benzerliği, ortak eğlence anlayışı, boş zaman aktivitelerinin benzerliği, dini değerlerde, ideolojik görüşlerde ve ırkta benzerlik, ailede benzerlik, hayatınızda bulunan arkadaşların benzerliği gibi faktörler eş seçiminde önem arz etmektedir. Uzun süreli beraberlikler için benzerlik faktörünün bağlılığı ve uyumu arttırdığı bilinmektedir. Benzerlik eş seçiminde önemli bir unsurdur. Bunun sebebi size benzer kişileri seçerek sizde kişisel tasdik hissi uyandırmasıdır. Sahip olduğunuz tutumun bir başkasında da olduğunu görmek tutumunuzun doğru olduğunu hissetmenizi sağlamaktadır.

4.Farklılık:

Farklılıkların da kişileri birbirine çektiğini bilinmektedir. Kişide olmayan bir özellik başka birinde varsa bu ona çekici gelebilmektedir. Zıtlıklar ve farklılıklar kişilerin birbirini seçmesinde etkili olan bir faktördür. Kısa boylu olan birinin uzun boylu birini çekici bulması, sakin bir karakter yapısına sahip birinin daha hareketli birini hayatına alması zıtlıkların eş seçimindeki yerini görmemizi sağlayabilir. Farklılıklar kişide merak duygusu ya da tamamlanmışlık hissi uyandırabilmektedir. Fakat farklılıklar benzerlikler kadar etkili değildir.

5.Kişilik Özellikleri:

Fiziksel özellikler, zekâ düzeyi, mizaç, karakter ve yaş kişilik özellikleri olarak sayılabilir. Yaş unsuru hem fiziksel hem de sosyal-duygusal olgunluğun belirlenmesinde önem arz etmektedir. Mizaç diğer bir adıyla huy kavramı ise temelde dört çeşittir. Bunlar: yenilik arayışı olan, zarardan kaçınan, ödüle bağımlı olan ve sözünden-kararından dönmeyen olarak sıralanabilir. Mizaç doğuştan gelen bir şeydir ve karakter gibi sonradan değişmesi kolay değildir. Karakter kavramına baktığımızda ise üç temel karakter olduğunu görmekteyiz. Bunlar: özdenetim, iş birliği ve kendini aşma şeklindedir. Karakter sonradan değişebilen bir özelliktir. Evlilikte başarıyı sağlayan kişilik özellikleri ödüle bağımlı olma, iş birliği ve sözünden-kararından dönmemedir. Başarısızlığa yol açan kişilik özellikleri ise mülkiyetçi, tekelci anlayışa sahip olmak, asla tatmin olmayan bir yapıda olmak, sözünden-kararından dönebilen biri olmak, çabuk öfkelenebilmek, üstünlük iddiasında olmak, aşırı titiz olmak ve flörtöz kişilik tipine sahip olmaktır.

Evliliğin başarılı olmasında eş seçimi çok önemli bir faktördür. Evlilikte mutluluk ve huzur büyük ölçüde buna bağlı olmaktadır. Kişiler eş seçimi yapmadan önce kendilerini çok iyi tanımalıdır. Evlilikten ne beklediklerini, hayattan ne beklediklerini çok iyi bilmelilerdir. Kendini çok iyi tanıyan bireyler karşısındakini de daha iyi tanır ve evlilikte başarıya giden yol oluşmuş olur.


Kaynakça

• Yakın İlişkiler Podcast / Partnerlerimizi Nasıl Seçeriz? • Aile Danışmanlığı, Serap Nazlı, Anı Yayıncılık, 12.Baskı,2016. • Psikoloji ve Yaşam, Richard J. Gerrig ve Philip G. Zimbardo, Nobel Yayıncılık, 19.Baskı, 2014.

16-03-2022
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir