Kültür Mirasının Koruması: Kimin İçin, Ne için?  'Zeynep Zeydan'

Kültür Mirasının Koruması: Kimin İçin, Ne için? 'Zeynep Zeydan'

A+ A-

İnsanlığın belleğini oluşturan somut ve somut olamayan değerlerin karşılığı olan kültürel miras ifadesinin anlam kazandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu bakımdan aslında ne kadar derin ve zengin bir kültüre yaslandığımızı kimse inkar edemez sanırım. Buna karşılık “koruma” kavramı algısının hala olması gereken düzeyde olmadığı da kabul etmek gerekir.

Korumanın genel amacı; bugünün dün ile bağını kurmak, bugünü daha anlamlı kılmak ve geleceğe ulaşmasını sağlamak. Kültür mirasının korunması, insanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyim ve geleneklerin devamlılığını ve bu devamlılığa göre de geleceğin kurulmasını sağlar. Bugüne ulaşan somut ve somut olmayan kültür öğeleri yaşama zenginlik katmakta ve geleceğin şekillenmesinde toplumların ortak hareket noktalarını oluşturmakta. Dolayısıyla kültür mirasının korunmasının yaşanmaya değer bir hayata olan katkısını göz ardı edemeyiz. 

Kütahya Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti 

Kültür mirası, insanlığın hafızasıdır. Geçmişi bilmenin önemi insanın kendi küçüklüğünü bilmesi ile ilişkilendirilebilir. İnsanın küçüklüğüne dair hiçbir anı hatırlamadan yaşaması ne kadar anlamdan uzak ve eğreti ise geçmiş kültürleri bilmeden yaşamak da aynı şekilde bilinçsizlik yaratır. Ve koruma zorunluluğu, bilinçli insan olmanın gereğidir.

Toplumdaki çeşitli kesimlerin, çeşitli kurum ve kuruluşların kendilerince kültür mirasına sahip çıkma biçimleri ve çabaları, son zamanlarda artan restorasyon çalışmaları, somut olmayan kültürel miras ile ilgili birçok projenin ve yayının yapılması vs konuya elbet kayıtsız olmadığımızı ortaya koyuyor. Ama hala bir şeyler eksik gibi... Toplumda konuyla ilgili duyarlılığı artırmak için, korumada kurumlararası işbirliğinin elzemliğini hissetmek için sanırım biraz daha yolumuz var. Şunu unutmamak gerekir; koruma bilinci, hayatta varolma biçimimizin bir parçası haline geldiğinde hem bugünü hem yarınları kurtarmak için adım atmak çok daha kolay olacaktır.

 

                                                                                                                                                    Zeynep Zeydan

20-01-2020
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir