Narsistik Kişilik Bozukluğu - Cansu Eser (Psikolog)

Narsistik Kişilik Bozukluğu - Cansu Eser (Psikolog)

A+ A-

Modern çağın gerçeklerinden biri de narsisizm, büyüklenmeciliktir. Kimimizin eşi kimimizin ebeveyni adı konulmamış narsistler olabiliyor. Peki narsistleri nasıl tanıyacağız? Onları yürüyen kibir abideleri olmalarından tanıyabiliriz. Bu kişiler patronsa sürekli çalışanlarını azarlarlar, eşseler bir duygusal yakınlık hissi vermezler, ilişkilerinde süreğen bir eleştirellik ve manipülasyon mevcuttur. Bu kişiler anne babaysa kendi arzu ve isteklerini çocuklarının arzu ve isteklerinin önüne koyarlar, onlara istedikleri şekilde davranmazlarsa sevilmeyeceklerini hissettirirler. Narsistler için diğer insanlar kendi ihtiyaçlarını sağlayan nesnelerdir. Nergis çiçeğine adını veren Narhisos’un mitolojik hikayesinden adını alan bu bozukluk halk arasında kibir, kendini beğenmişlik olarak bilinir ve aslında gerçekler göründüğünden çok daha farklıdır. Bu bozuklukta temelde yaralanmış benliğin savunma mekanizmaları aracılığıyla telafi edilmeye çalışılması söz konusudur.

Narsisizm ile özsaygıyı birbirinden ayırmak da gerekir. Narsisizm günümüzde olumsuz anlamda kullanılır ancak mana olarak insanın kendisini sevmesi anlamına gelen daha nötr bir kavramdır. Ruh sağlığı çalışanları olarak bizler narsisizmi bu nedenle ikiye ayırırız: Sağlıklı narsisizm ve sağlıksız narsisizm. Çocuğun gelişim sürecinde kendi bedenine duyduğu güven ve sevgi hali olan sağlıklı narsisizm hayatın akışı içinde olan doğal bir durumdur ancak sağlıklı narsisizm bir şekilde sekteye uğrayıp gelişmeyebilir ve savunma mekanizmalarının devreye girdiği bir kişinin kendisindeki eksiklikleri ego kabarmasıyla tolere etmeye çalıştığı daha sağlıksız bir şekle bürünebilir. Bu büyüklenme bir metaforla ifade edilecek olursa bir balonun şişmesi, bir horozun kabarması gibidir. Hayatın zorluklarıyla başa çıkabileceğimizi, kendimize ve etrafımızdaki insanlara güvenebileceğimizi bilme haliyle tanımlanan özsaygı narsisizmden farklıdır. ‘Tutuşan da ben tutuşturan da ben…Kendime olan aşkımla yanıp gidiyorum işte.’ diyerek sudaki görüntüsüne kavuşamayacağını anlayan Narhisos’un bu aşkın ateşiyle küle dönüşmesindeki gibi yıkıcıdır narsisizm.

 

 

 


Kaynakça

 https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/doga-kadin-su-sahil-7396655/

24-08-2021
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir