Kusursuz Benlik - Müşerref Turgut (Psikoloji (ing) -  Öğrenci)

Kusursuz Benlik - Müşerref Turgut (Psikoloji (ing) - Öğrenci)

A+ A-

Narsistlerin Atası olarak bilinen ve kendi yansımasına aşık olan Narcissus’un meşhur hikayesini biliyor musunuz?

Bir aşk hikayesi olarak ortaya çıkan Yunan efsanesi günümüzde Narsizmi tanımlayan en önemli araçlardan birisi.

DSM-V tanı kriterlerine göre Narsizmin tanımı, “kendi önemine dair büyüklenmeci bir algı içinde olan, kendini özel bulan ve sadece özel olan kişiler ve kurumlar tarafından anlaşılacağına inanan, diğerlerinin aşırı ilgi ve ihtiyacına ihtiyaç duyan, manipülasyonu hayatının bir düsturu haline getiren, empati eksikliği yaşayan ve kibirli davranışlar sergilenmesine sebep olan” temel kişilik bozukluğudur. Bu tanılardan en az beşini gösteren kişi ise “Narsist” olarak kabul edilmektedir.

Psikolojik olarak birçok şekilde tanımlanan ve çeşitli tanılarla karşımıza çıkan bu kişilik bozukluğu kendi tanımımca,

“kendimizde eksik bulduğumuz “şeyleri” yok saymamızı sağlayan, yüzleşmek yerine sahte maskeler arkasına sığındığımız mükemmeliyetçilik olgusu.”

Yaşanılan travmalar, aile tarafından kabul görülmemenin oluşturduğu kızgınlık ve üzüntü, akran zorbalığı belirli bir aşamadan sonra narsistik kişilik bozukluğuna sebep olabilir. Bu tür travmalarla baş etmek için oluşturulan ve yanılsamalarla dolu bir maske olan narsizm sadece kendisine değil duygusal ilişki içerisinde de partnerine zarar vermektedir. Narsistin kendini kurban olarak göstermesi ve ilişkilerdeki temel dinamiğin yok sayılması belirli süreç içerisinde her şeyin normal ve olduğu gibi devam ettiği yanılsamasını yaşatsa da zaman geçtikçe karşı tarafta duygusal şiddet ve bunun etkileri gözlemlenmektedir.

Pascal Couderc, İkili İlişkilerde Duygusal Manipülasyon (İletişim Yayınları, 2010) isimli kitabında, manipülasyonun en çok kadınlarda görüldüğü narsistik sapkınlığa ise en çok erkeklerde rastlandığını açıklamaktadır.

Narsistik sapkınlık ile ilgili kitapta şöyle bir pasaja yer verilir:

“Her evlilik engellerle, güçlüklerle, anlaşmazlıklarla karşılaşır. Eşlerden biri daima diğerine hâkim olmak, hep haklı çıkmak ister. Çok sayıda çiftin şansına bu durum düşer; insan ilişkilerinde nispeten yaygın bir dinamiktir bu. Buna karşılık, narsistik sapkın işi partnerinin kişiliğini keyfince şekillendirmeye kadar vardırır. Partnerinin iradesini, özsaygısını, geleceğini, coşkusunu... yaşamını elinden alır.”(s.8)

Yaşamımızdaki birçok etkenin, sosyal medyanın, çevremizde tanık olduğumuz olayların bizi “kusursuz” olmaya ittiği bir zamanda “narsizm”in bu kadar revaçta olan bir kişilik bozukluğu olmasına şaşırmamamız gerekir. Bu kişilik bozukluğunu yaşamak, travmalar ve geçmiş bizim kontrolümüzde olmayabilir lakin gerekli terapi ile tedavi süreci başlatılabilir. Terapiye başlamaktan daha önemli bir şey varsa o da bunu bir kişilik bozukluğu olarak kabul etmek ve bu rahatsızlıktan kurtulma isteği ve inancını taşımaktır. Narcissus’un yanılsaması o zaman yerini kendi benliğimize bırakacaktır.


Kaynakça

İkili İlişkilerde Duygusal Manipülasyon, Pascal Couderc. DSM-V Tanı Kitabı Tablo: Caravaggio - Narcissus https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Dosya:Narcissus-Caravaggio_(1594-96)_edited.jpg

25-12-2022
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir