Kadınların İş Dünyasındaki Durumu   'Ekin Ekici'

Kadınların İş Dünyasındaki Durumu 'Ekin Ekici'

A+ A-

Geçmiş dönemlere kıyasla günümüzde kadınlar kendilerine iş dünyasında daha fazla yer bulabilmektedirler. Bu durumun sebepleri arasında ekonomik şartların zorlaşması, modernleşme, kentleşme ve eğitim gibi çeşitli gelişmeler yer alabilir. Ataerkil toplumlarda kadınların çalışma hayatında bulunması sık rastlanan bir durum değildir geçmişte ancak endüstrileşmenin beraberinde getirdiği şehirleşmenin artması, modernleşmenin hızlanması ve ekonomik değişim sayesinde kadınların çalışması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bunların yanı sıra kadınların eğitiminin artması da onlara iş dünyasında yer açmıştır.
Geçmişle kıyasladığımızda kadınların iş dünyasındaki yerini olumlu görebiliriz. Ancak tüm bunlara rağmen kadınların iş hayatına baktığımızda hala ciddi sorunlar yaşandığını görebiliriz. Kadınlar düşük statülü işler yapmak durumunda kalabilir ya da kadınların çoğunlukta olduğu meslekler düşük statülü görülebilir toplum tarafından. Öğretmenlik bu durumdaki mesleklerden bir tanesidir. Aslında bir ülkenin eğitim kalitesi açısından çok önemli bir meslek olmasına rağmen çoğunlukla kadınların öğretmenliği tercih etmesi sebebiyle düşük statülü olarak düşünülmektedir. Kadınların ev içerisinde de sorumluluklarının bulunması onların yükünü artırmaktadır ve iş dünyasındaki şanslarını azaltmaktadır. Aynı zamanda kadınların iş içerisindeki pozisyonları da kısıtlıdır. Bir şekilde erkeklerin daha iyi pozisyonlara kolaylıkla gelebildiği görülürken kadınlar için aynısını söylemek zordur. Kadınların daha iyi pozisyonlara geldiği durumlar nadir görülür en azından bunun kolay olduğunu söylemek haksızlık olacaktır. Özellikle idari işlerde kadınların bulunması çok zordur. Onların bu konumlardan dışlanmalarını açıklayan bir takım kavramlar mevcuttur. Bunlardan ilki ‘cam tavan(glass ceiling)’dır. Kadınların üst pozisyonlara ulaşmasına engel olan görünmez sınırlar olduğunu ifade eder. Bir diğer kavram ‘sızdıran boru hattı (leaky pipeline)’ ise kadın sayısının erkek sayısına eşit olduğu işlerde kadınların zamanla evlilik, doğum gibi sebeplerle elendiğini ve azaldığını anlatmaktadır. ‘Yapışkan kat(sticky floor)’ kavramı kadınların üst pozisyonlara erişmesinin yapısal sebeplerle çok zor olduğunu anlatır. Kadın yoğunluklu mesleklerde erkeklerin onlardan üst pozisyonlara ulaşmakta daha avantajlı olduğu durumları anlatan kavram ise ‘cam yürüyen merdiven(glass escalator)’dir. Örnek olarak erkek hemşirelerin daha itibarlı görülmesi verilebilir. Bu durumlar farklı toplumlarda farklı boyutlarda ve farklı dönemlerde yaşanabilir. Tüm bunlar ışığında kadınların günümüzde iş hayatında daha fazla yer alabildiğini ancak istedikleri her pozisyona kolaylıkla ulaşamadığını söyleyebiliriz. Yani henüz kadınlar ve erkekler çalışma koşullarında eşit duruma erişememiştir. Bu belki de ‘gerçek modernliğin’ kadın ve erkeğin iş hayatında eşit şartlarda mücadele edebilmesiyle gerçekleşeceği bilincinin toplumlara yerleşmesiyle sağlanacaktır.Kaynakça

Görsel Kaynak: pexels.com

02-10-2019
Konuk Düşünce Yazarları

Konuk Düşünce Yazarları

info@medyacuvali.com

www.medyacuvali.com

Konuklardan Diğer Yazılar

Bu yazılar da ilginizi çekebilir