Zorbalık

Zorbalık

A+ A-
Zorbalık hayatın her yerinde karşımıza çıkabilen bir durumdur. Okullarda ve işyerlerinde zorbalık üzerine pek çok çalışma yapıldığı için o alanlarla ilgili daha fazla bilgiye sahibiz. O yüzden, bu yazıda, okullardaki zorbalık ile ilgili bilgi vereceğim ama bu bilgiler hayatın her alanı için genişletilebilir.
 
Zorbalık; istemli, tekrarlayıcı ve orantısız güç uygulayarak karşıdakine zarar verme, haklarını kullanmasına engel olma, olumsuz durumlara düşürme olarak tanımlanır. Fiziksel güç kullanarak açık olarak zorbalık yapılabileceği gibi, arkasından konuşup diğerlerini aleyhine kışkırtarak, kötü şeylere ya da dışlanmasına maruz bırakarak, haklarını kullanmasına engel olarak, alay ederek, kötü duruma düşürerek de zorbalık yapılabilir. Son zamanlarda siber zorbalık şeklinde interneti kullanarak yapılan zorbalık da ortaya çıkmaktadır.
 
Uzun süreli zorbalığa maruz kalan çocuklarda ileri dönemlerinde depresyona yatkınlık, kaygı bozuklukları, tıbbi sebeplerle açıklanamayan bedensel şikayetlerin olması, sosyal ilişkilerde zorluklar yaşama ihtimalleri, böyle bir sorun yaşamamış olan gruba göre daha yüksek olmaktadır. Uzun süreli zorbalığa maruz kalındığında, zararlı etkileri sadece maruz kalınan dönemle sınırlı kalmamakta, ileri yaşlarda da bu belirtilerle etkisini devam ettirebilmektedir. O yüzden ailelerin, okul rehberlik servisinin ve öğretmenlerin zorbalık konusunda dikkatli olmaları önemlidir.
 
Zorbalığa maruz kalan kadar zorbalığı yapan çocuklarda da ileri yaşlarda sorunlar yaşamaktadır. Yapılan bir çalışmada çocukların 10 yıllık gözlemlerinde zorbalık yapan çocukların ileride kişilik bozuklukları ve uyum sorunları geliştirme, suça meyilli olma oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Zorbalıkta ilgi çeken diğer bir bulgu ise, zorbalığı yapanın, kurbanı suçlu olarak görmesi ve diğerlerine sürekli kurbanın suçlu olduğunu anlatması hatta kurbanın kendisi olduğunu iddia etmesi de oldukça sık görülmektedir.
 
Çocukluk çağında zorbalığa maruz kalan çocuklarda sık ağlama, okula gitmede isteksizlik, hırçınlık, ders başarısında düşüklük, dikkat bozuklukları, baş ağrıları, karın ağrıları gibi şikayetler zorbalık uygulayan çocuklara göre çok daha yüksek oranda görülmektedir. Bu belirtiler zorbalığın kurbanı olan çocukların ailelerinin yardım arayışına ve zorbalığı önlemek için çabalamasına sebep olmaktadır. Oysa zorbalığı uygulayan çocuklarda, çocukluk çağlarında yukarıda yazılan belirtiler pek görülmediği için aileler kendi çocuklarının herhangi bir sorunu olmadığını düşünüp, çocuklarının yaptığı zorbalığı görmezden gelmeyi tercih etmekte, önlem alma konusunda isteksiz davranabilmekte, hatta daha da ötesi, çocuklarının yaptığı gibi kurbanları suçlayacak deliller arayabilmektedirler. Oysa iki grup çocukta da doğru yönlendirilmezlerse ve gerekli önlemler alınmazsa yetişkinlik hayatlarında farklı şekillerde sorun yaşama ihtimalleri, diğer çocuklara göre daha yüksek olmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı zorbalığa maruz kalanlar kadar, zorbalığı uygulayanların aileleri de aynı şekilde zorbalığı durdurmak için uğraşmalı, önlemler almalıdır.
 
Kısacası zorbalık, her yaşta ve her çağda, herkes tarafından önlenmesi gereken bir durumdur. Hayatımızdan her çeşit zorbalığın tamamen yok olması dileğimle…
 
 
28-09-2021
Dilek Türkoğlu

Dilek Türkoğlu

Psikiyatrist Dr.

İlk, orta ve lise eğitimimi Ankara Dikmen Lisesi"nde tamamladım. 1992 yılında Hacettepe Ü. Tıp Fakültesinden mezun oldum. Aynı yıl yapılan TUS sınavları ile çocukluğumdan beri istediğim psikiyatri ihtisası yapmaya hak kazandım. 1997 yılında Çukurova Üniversitesi Psikiyatri A. B. D da uzmanlığımı tamamlayarak Hacettepe Ü. Sağlık ve Rehberlik Merkezi"nde göreve başladım. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi"deki görevimden ayrılarak ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi"ne başladım. 2009 yılında hekimler için tam gün  yasasının gündeme gelmesi nedeni ile devlet memurluğumdan istifa ettim. O zamandan beri kendi muayenehanemde  çalışmaktayım.

2004 yılında kurulan Ankara Tıbbi Hipnoz Derneği"nin (ATHD) kurucu üyelerindenim. ATHD, 2000"li yıllarda Türkiye"de hipnoz hakkında bir şey bilinmediği ve bu yüzden çaresiz insanların tıp dışındaki insanlar tarafından hipnoz adı ile suistimal edildiğini gözlediğimiz için, etik çalışan ve hipnoz hakkında doğru  bilgileri topluma yayan bir dernek olması amacı kurulmuş bir dernektir. Şu anda  derneğimizin  başkan yardımcılığı görevini gururla üstlenmekteyim.

2010-2020 yılları arasında Milliyet gazetesi Ankara ekinde de haftada bir olmak üzere köşe yazıları yazdım. 

Medya Çuvalı"nın ilk oluşmaya başladığı yıllardan beri, Medya Çuvalı ailesinin  bir parçası olmanın mutluluğu ile yazılarıma Medya Çuvalı" ndan devam etmekteyim. 

Evliyim, bir oğlum var.

 

0 542 725 88 08

0 542 725 88 08

drdilekturkoglu@gmail.com

Diğer Yazıları

Bu yazılar da ilginizi çekebilir