Sosyal Pedagoji

Sosyal Pedagoji

A+ A-

Alman bilim insanı Adolph Diesterweg tarafından, ilk defa kullanılan sosyal pedagoji, toplum tarafından soyutlanmış, sosyal yönden dışlanmış, kişisel problemleri olan bireyleri, yeniden sosyal hayata kazandırmak, bağımsız birey olmasına yardımcı olmak amacıyla yapılan eğitimsel ve danışmaya yönelik hizmetler bütünüdür. Yani burada pedagoji, toplumun bütün üyelerine aynı anda değil, belirli bir ihtiyaç içerisinde bulunan bireylere yöneliktir.

Sosyal pedagojinin faaliyet alanları olarak:

Engelli bireylerin, sosyal hayata adaptasyonu, madde bağımlılarının psiko-sosyal sorunlarına yönelik eğitim, aile içi şiddete maruz kalmış kadın ve çocukların psikolojik sorunlarına yardımcı olmak, azınlıkların, topluma entegre olabilmesi için dil ve kültür alanlarında eğitim almalarını sağlamak gibi durumlar örnek verilebilir.

Yukarıda örnek verdiğim durumları okuduğumuzda, sosyal pedagoji beni ya da ailemi ilgilendirmiyor şeklinde yanlış bir düşünceye kapılabiliriz. Yanlış diyorum çünkü insan, sosyal bir varlıktır ve toplumdan ayrı olarak düşünülemez. Bugün ihmal ettiğimiz, yardım etmediğimiz, gerekli kişileri bilgilendirmediğimiz, sorunlu olarak etiketlediğimiz bağımlı ya da zorba kişileri, yıllar sonra yakınımıza zarar vermiş olarak da görebiliriz. Bu yönden baktığımızda sosyal pedagoji, doğrudan ya da dolaylı olarak bizlere katkı sağlar.


Toplum için, sosyal sorunlara çözümler arayan sosyal bir eğitimdir. Aynı zamanda kişisel ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Bireyler, aile kurar, aileler de toplumu oluşturur. Toplumu oluşturan bireyler olduğu için, bireyin kişisel ve sosyal yönden iyi olmasını sağlamamız gerekir. Bireyi iyileştirme ve geliştirme, aynı zamanda toplumsal yaşamı iyileştirme olduğu için sosyal pedagoji, faaliyetlerinin önemli bir kısmını, danışmanlık hizmetine ayırmıştır.

Okul döneminde olan öğrencilere yönelik eğitim danışmanlığı, akranlarla olan ilişkilerinde uyumsuzluk görülen bireylere yönelik akran danışmanlığı, doğal afet sonrası yaşanan travmalara yönelik psiko-müdahale hizmetleri, evlilikte yaşanan sorunlara yönelik çift terapisi danışmanlık hizmetleri de sosyal pedagojinin alanlarıdır.

Hayatımızın belki de en kritik dönemlerinde, destek aldığımız sosyal pedagojinin önemini unutmamalıyız. Kişisel ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi, içinde bulunduğumuz topluma karşı sorumluklarımızı tekrardan gözden geçirmeli ve doğru kararlar vermeliyiz.

Kendimize ve topluma karşı, dengeli ve bütüncül bakış açısıyla bakmamız dileğiyle…   


Kaynakça

https://images.pexels.com/photos/3482441/pexels-photo-3482441.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500

https://images.pexels.com/photos/248559/pexels-photo-248559.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500

https://images.pexels.com/photos/1679618/pexels-photo-1679618.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500

https://images.pexels.com/photos/461049/pexels-photo-461049.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&h=650&w=940

 

27-10-2020