Bilinçli Farkındalık

Bilinçli Farkındalık

A+ A-

Kişiliğimizi oluşturan en önemli faktörlerden birisi bilinçtir. Bilinç sayesinde yaşantılarımızın, sahip olduğumuz duygu ve düşüncelerin yani etrafımızdaki uyarıcılarla kendi iç yaşantımızın farkında olması sağlanır.

Ağır bir kaza geçirdiğimizde, kontrol edilen ilk bölge, bilinçtir. Bilinç için, hayata tutunmamızı sağlayan en önemli faktör dersek, yanılmış olmayız.

Günlük hayatımızda bizi mutlu eden ya da üzen çeşitli olaylarla karşılaşmaktayız. Bu yaşantılar, bizleri yönlendirmede önemli rol oynar. Sadece soyut bir düşünce olmakla kalmaz, davranışlarımızın kontrolünü de sağlamayı öğretir.

Buradan yola çıkarak, bilinçliliğin ‘farkındalık’ kazandırdığını söyleyebiliriz. Bilinç ve farkındalık, birbirinden bağımsız kavramlar değildir. Peki ‘bilinçli farkındalık’ sizlere ne ifade ediyor?

Sizce geniş zamana mı yönelik yoksa gelecek zamana mı yönelik bir kavramdır?

İsterseniz bu kavramı, biraz daha somutlaştıralım. Çok sevdiğim terapi yöntemlerinden olan gestalt terapinin, önemli ilkelerinden birisi ‘şimdi ve buradadır’. Şimdi ve burada ilkesi, bilinç üzerinde durur. Dikkati içinde bulunulan zaman ve mekana verir. Ardından o an içinde hissedilen duyguya ve uygulanmakta olan davranışa odaklanır. Fark ettiği parçaları bir araya getirerek, bütün olarak görmesini sağlar. Böylelikle bilinci, yeniden düzenler.

Bir çoğumuz günlük hayatımızda şarkı dinlemek, yürümek, araba sürmek gibi yaptığımız bu davranışların, alışkanlıktan ibaret olduğunu düşünürüz ve bunların altında anlam aramayız. Bilinçli farkındalık, tam burada devreye girmelidir. Ne yaparsak yapalım, o an içine odaklanmaktır.

Örneğin, işe gitmek için, arabanızı kullanacaksınız. Her zaman içine anahtarı koyduğunuz çantanızı değil de daha az kullandığınız çantanızı yanınıza aldığınızı varsayalım. Arabanıza yaklaştığınızda, anahtarı almadığınızı fark ediyorsunuz. Bu durumda hemen öfkelenmeyip, asıl amacımıza odaklanmalıyız. Amacımız arabamıza binip, işe gitmek. Sinirlenmemizin, işe vaktinde gitmemizi sağlamayacağının farkında olup, bu farkındalığı davranışa dönüştürmemiz, bizler için daha sağlıklı olacaktır.

Bilinçli farkındalık, zihnimizde oluşturduğumuz korku ve heyecan durumlarında, kaybolup gitmemektir. Korku ve heyecan durumunda, farkındalık sağlayarak yapmamız gerekenlere odaklanmaktır. Bireyin yaşadıklarını, o an içerisinde fark etmesidir. Kendi iç dünyamızdaki anlamlandıramadığımız durumlarla kalabilmektir.

Bilinçli farkındalık kazanmış bireyler, olaylara tek boyutla ve çıkmaz yol şeklinde bakmaz.

Kendinin ve yapabileceklerinin farkında olduğu için, amaçlarını davranışa dönüştürecek gücü kendinde bulacağını bilir. Odak noktasını doğru belirler. Bu gücü kendisinde bulduğu zaman, huzuru yakalamasına yardımcı olurken, bir yandan da stres durumlarını doğru şekilde yönetmesinin yolunu bulur. Böylelikle dışa bağımlı değil, kendi iç dünyasına odaklı birey olur. Hayatımızın her alanında kendimizi üretken ve huzurlu hissetmemizi sağlar. Yıkıcı düşüncelere karşı, çözüm odaklı bireyler olmamızı sağlar.

Bilinçli farkındalık düzeyimizin yüksek olması dileğiyle…


Kaynakça

https://www.pexels.com/photo/adult-air-beautiful-beauty-321576/

https://www.pexels.com/photo/beautiful-calm-clouds-dark-206359/

https://images.pexels.com/photos/277124/pexels-photo-277124.jpeg?cs=srgb&dl=battle-board-game-castle-277124.jpg&fm=jpg

https://www.pexels.com/photo/blank-paper-with-pen-and-coffee-cup-on-wood-table-6357/

 

 

24-12-2019