İş Yaşamında SWOT Analizi

İş Yaşamında SWOT Analizi

A+ A-

Meslek, bireyin yaşamını sürdürebilmesi için yaptığı, eğitim öğretim süreci sonunda kazandığı unvandır. Eğitim öğretim hayatımızın ardından mesleğimizi yapmak için, iş hayatında kendimize bir yer seçiyoruz. Seçtiğimiz bu yeri, kariyer alanımız olarak tanımlıyoruz. Başlangıçta işimiz kusursuz gibi gelse de zaman geçtikçe, kendimizi huzursuz hissetmeye başlıyoruz. Mesleğimizi seviyoruz, çalıştığımız kurumu da seviyoruz ancak nedenini bilmediğimiz, bizi huzursuz hissettiren duyguların içinde kendimizi buluyoruz. Haftalar geçiyor, aylar geçiyor, artık çalıştığımız kurumu da eskisi gibi sevemiyoruz. Kurumun sıkıntılı olduğunu, bu yüzden huzursuz olduğumuzu düşünmeye başlıyoruz. Kendimiz yeni bir arayış içerisinde buluyoruz. Daha iyi olduğunu düşündüğümüz kuruma geçince, hissettiğimiz huzursuzluğun biteceğini düşünüyoruz. Ancak kurum değiştirildiğinde, ilk zamanlar huzurlu hissedilse de, bir süre sonra yeniden huzursuz hissedilebiliyor. Bir süre sonra bu kısır döngü, bizi korkutmaya başlıyor. Kendimizi ve mesleğimizi, sorgulamaya başlıyoruz.


İnternette son günlerde karşımıza sıkça çıkan SWOT Analizi nedir?

SWOT Analizi, bir kurum, bir proje ya da kişinin, içsel ve dışsal analizi yapılarak, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleriyle, dış dünyadan kaynaklanan fırsat ve tehditlerin, belirlenmesi çalışmasıdır.

SWOT Analizi açılımı; strengths- weakness- opportunities- threats kelimelerinden oluşur.

Güçlü yönler- zayıf yönler- olanaklar- tehlikeler anlamına gelmektedir. Kendimize bu analizi uygulamaya başlayalım.

Güçlü yönler= En başarılı olduğumuz özelliklerimiz nelerdir? Kendimizi betimlerken özellikle gurur duyduğumuz hangi özelliklere sahibiz? Başkalarının yapamadığı fakat bizim çok iyi olduğumuz hangi neler var?

Zayıf yönler= Başkalarına göre kendimizi eksik hissettiğimiz hangi durumlar var? Okuduğumuz bölümle, yaptığımız iş arasında ne gibi farklar var? Geliştirmemiz gereken, değişmesi gereken hangi özelliklere sahibiz?

Fırsatlar= Şu an da yapmakta olduğumuz meslek, sonraki yıllarda ihtiyacı artan bölümler arasında mı? Teknolojinin gelişmesi, mesleğimize hangi yönlerden katkı sağlayabilir? Mesleğimizde bazı anlarda başa çıkması zor durumlarla karşı karşıya kalınabilir, bu durumlarda danışabileceğimiz kişiler var mı?

Tehlikeler= Zaman geçtikçe rekabet edeceğimiz kişi sayısı artıyor mu? Gelişen teknoloji, meslekteki yerimiz için tehdit olabilir mi? Durağan bir yapınız varsa, sektörde geri planda kalma ihtimalinizi arttırabilir mi?

Bu şekilde oluşturduğumuz SWOT Analizi, kendimizi ve iş dünyamızı objektif biçimde değerlendirmemizi sağlar. Kariyerimizde ilerlerken hangi yollardan gitmemiz gerektiğini, hangi yollarda dikkatli olmamız gerektiği hakkında bizlere yol gösterir. Kendimizi tek bir yönde değil, her yönde geliştirmemiz konusunda sorumluluk alarak, en doğru seçimi yapmamızı sağlar. Teknoloji, ekonomi, politika gibi değişkenlik gösteren durumların, mesleğimize doğrudan ya da dolaylı olarak etkisini, objektif olarak değerlendirir ve en doğru kararı vermemizi sağlar. Hayatımızın her alanında, en doğru analizler yapabilmemiz dileğiyle…


Kaynakça

https://images.pexels.com/photos/704767/pexels-photo-704767.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-sevenstorm-juhaszimrus-704767.jpg&fm=jpg

https://images.pexels.com/photos/3815585/pexels-photo-3815585.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-bongkarn-thanyakij-3815585.jpg&fm=jpg

https://images.pexels.com/photos/186464/pexels-photo-186464.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-burak-k-186464.jpg&fm=jpg

 

21-09-2020