Benlik Algımız

Benlik Algımız

A+ A-
Benlik, bireyi kendisi yapan özelliktir. Kişinin öz varlığı, kendiliktir. Yani aslında bireyi, diğer insanlardan ayırt eden kendi özelliğidir. Buradan yola çıkarak, benlik özneldir diyebiliriz. Her insan farklıdır. Bebek, çocuk, ergen, genç, yaşlı olması fark etmeden her insan kendine özgüdür. Böylelikle her bireyin, benlik algısı da farklıdır.

Benlik, insanın özüdür. Fakat özümüz, bizden bağımsız mıdır yoksa bize bağımlı mıdır ?          
Benliğimize yol çizebilmek ; insanın kendisini, doğaya karşı ispatlamasına yardımcı olur. 
Ben kelimesinden türemiş olan ‘Benlik’ sözcüğü, bireyden bağımsız düşünülemez. 
Peki insan, kendi içinde dürüst müdür? 
Ben kimim? diye bir soru sorarsak, hangimiz topluma göre olumsuz kabul edilen, bir takım özelliklere sahip olduğunu, dürüstçe kabul edebilir? Ya da bir başka şekliyle, toplum için olumlu ya da olumsuz kabul edilen özellikler, aslında benlik algımıza göre her zaman doğru mudur ?
Benlik, farkında olmasak da gerçekten sihirli bir kelimedir.

Örnek vermek gerekirse;                     
-Tüm benliğimle nefret ediyorum ondan…                                                                                
-Tüm benliğimle arzu ediyorum seni….

Bu iki cümleye baktığımızda , ortak olarak ne görüyoruz ? Birbirine zıt duygular, dediğinizi duyar gibiyim. Fakat, hayır…     

Burada ortak olarak görmemiz gereken şey; benlik sözcüğünün, olumlu bir cümleyi, nasıl daha olumlu cümle haline getirdiği, aynı zamanda olumsuz bir cümleyi, nasıl daha olumsuz cümle haline getirdiği…


Buradan yola çıkarak, ‘Benlik’, oldukça kuvvetli bir sözcüktür diyebiliriz. Aslında bu durum, olması gayet normal bir durumdur.

Fakat ‘Benlik’ sorusu sorulduğunda, bireylerin; kendilerini olumlu özellikleriyle ifade etmeye çalışmaları da aslında benlik algımızın , kendi içimizde bile, olumlu sunmaya şartlanmamızdan kaynaklıdır. Her insan, içinde hem olumlu hem olumsuz özellikler barındırır. Fakat bizi biz yapan, irademizdir. Olması gereken benlik algımız; Olumlu ya da olumsuz durumlarda, bir seçim yapıp, sosyal bir varlık olduğumuzu unutmadan, kendi varlığımızı, ortaya koymaktır .
                                                                                    

Kaynakça

https://images.pexels.com/photos/356147/pexels-photo-356147.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=1&w=500

 

https://www.pexels.com/photo/portrait-of-young-man-326559/

 

https://www.pexels.com/photo/two-clear-drinking-glasses-with-water-2239700/

22-08-2019