Tasarım İlkeleri “Orantı ve Görsel Hiyerarşi”

Tasarım İlkeleri “Orantı ve Görsel Hiyerarşi”

A+ A-
    Merhaba sevgili okurlar,Tasarım ilkelerini tanımaya “Orantı ve Görsel Hiyerarşi” ile  devam ediyoruz. Herkese iyi okumalar diliyorum.

   Bir tasarımın gerçekleştirilmesinde tasarımcı açısından rol oynayan önemli unsurlardan birisi de hiç kuşkusuz ki orantısal yani boyutlararası ilişkilerdir.
   
   Bir tasarımda orantısal illişkiler yani tasarımda yer alan  görsel elemanların eni ile boyu ya da genişlik ve yüksekliği gibi birbirleri ile kurduğu ilişkiler tasarımın izleyici tarafından algılanış biçimini doğrudan etkileyen unsurlardır.
    Tasarımın tekdüzelikten kurtulması ve çekici hale gelmesi için orantısal oyunlardan yararlanmak; tasarımı ön plana çıkarıp görsel bir hareketlilik yani ritim duygusu yaratır.

Altın Oran 
 
Leonardo Vinci 1503, Mona Lisa, Yağlı Boya Portre 
 
Doğadaki nesneleri oluşturan parçalar arasında daima uyumlu bir orantısal ilişki  vardır. “Bir çizgi herhangi bir yerinden ikiye bölündüğünde büyük parçanın küçük parçaya oranı, büyük parçanın bütüne oranına eşittir” olarak açıklanan Altın Oran kavramı 3:5, 5:8, 8:13 gibi değerlerle gösterilir.
Doğadaki Altın Oran Örnekleri

Doğadaki bu orantısal uyum  daima sanatçıları esin kaynağı olmuştur. Tasarımlarında ve eserlerinde Altın Orandan faydalanan önemli sanatçılar Leonardo da Vinci , Michelangelo, Albert Dürer gibi Rönesans ustaları, Kübist ressamlar ile Le 
Courbusier gibi  bazı  mimar ve şehir plancılarıdır.  


Leonardo Vinci, 1492, Vitruvius Adam çizimi 

  Vitruvius Adam ünlü ressam Leonardo Da Vinci’nin eskiz olarak gerçekleştirdiği ve günlükleri arasında bulunan bir çalışma olarak anılmaktadır. Leonardo Da Vinci bu çalışmada doğadaki matematiksel denge yani  Altın Orandan faydalanmıştır .Çizimde yer alan Karenin maddesel varlığı, Daireninse  ruhsal varlığı sembolize ettiği düşünülmektedir.La Courbusier, Ronchamp Şapeli 1955 

   Görsel hiyerarşi, tasarım içerisindeki görsel unsurları vurgulanmak istenen mesaja göre ölçülendirme anlamına gelmektedir.Tasarımcı görsel hiyerarşiden yararlanmak için bazen bir fotoğrafı büyük kullanabilir , bazen tipografik unsuru ön plana çıkararak vurgu yapabilir  ya da rengi açıklı koyulu kullanarak ton değerlerinden yararlanarak görsel hiyerarşik etki oluşturabilir.


Yararlanılan Kaynaklar

Becer, E (1997) İetişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi

http://www.grafikerler.org/portal/vitruvius-adam-ve-altin-oran-insan-
 

29-03-2018