Tasarım İlkeleri  “BÜTÜNLÜK”

Tasarım İlkeleri “BÜTÜNLÜK”

A+ A-
Merhaba sevgili okuyucular,  bir tasarımın görselleştirilmesinde rol oynayan, temel görsel rehberleri tanımaya “Bütünlük” kavramı ile devam ediyoruz, herkese iyi  okumalar dilerim.

Tasarım ilkelerinden en önemlilerinden birisi de  hiç kuşkusuz bütünlüktür. Tasarımcı açısından, bütünlüğü sağlamanın  yolu tasarım içerisinde yer alan tüm öğelerin birbirleri ile ilişki  içerisinde olduğunun farkında olmakla mümkündür.

 Tasarımda kullanılan bütünlük ilkesi, izleyicinin tasarımı birlik içerisinde algılamasını ve anlamlandırmasını sağlar. Bütünlükten yoksun bir tasarım gözü yorar ve görsel okuma yapmayı zorlaştırır.Tasarımcı, dağınık kopuk ve parçalanmış bir tasarım etkisi yaratmamak adına kompozisyonda yer alan   tüm görsel elemanları belli bir gruplandırma içerisinde yerleştirmelidir. Tasarımda farklı olana vurgu yapmak istediğimiz zaman da benzer olanları bir bütünlük içerisinde yerleştirerek farklı olanı öne çıkarabiliriz. Örneğin siyah küçük daireler arasında kırmızı büyük bir daire öne çıkarak tasarımımıza vurgu yapacaktır.
Bütünlük oluşturmada kullanılabilecek unsurlar :  
·        Bordür :
Tasarım yüzeyini çevreleyen bordürler arasındaki yön, ton, orantı gibi unsurlar görsel bütünlük sağlamada kullanılabilir.

·        Beyaz Boşuk :
Sayfada gerekli  yerlerde kullanılan beyaz boşluklar görsel bir bütünlük sağlamada kullanılabilir.

·       Eksen:
Sayfalar arasında bütünlük sağlamak için yatay ve dikey eksenlerden yararlanılır. 

Matisse'nin danse adlı resmi bütünlük ilkesine örnek bir yapıt olarak gösterilebilir.


Henry Matisse Danse (1910), Tuval üzerine Yağlı Boya

Şimdiye kadar değindiğimiz tüm ilkeler , bir tasarımın görselleştirilmesinde rol oynayan, kelimelerin, imgelerin, şekillerin etkili ve doğru bir biçimde düzenlenmesi için kullanılan görsel rehberlerdir. Bundan sonraki blog yazımızda tüm bu ilkelerden yola çıkarak nasıl etkili  ve doğru mesajı ileten tasarımlar oluşturabiliriz bunlara değinmeye çalışacağız, sevgiyle kalın.

 
Yararlanılan Kaynaklar 

Öztuna, Y (2006), Tasarımda Görsel Rehberler. Grafik Tasarım Dergisi,2,            64-67.

Becer, E (2002), iletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi.

       

13-06-2018