Art  Nouveau Akımı

Art Nouveau Akımı

A+ A-

  Dekoratif bir sanat ve tasarım hareketi olan, Art Nouveau 1890 – 1910 yılları arasında etkili olan bir sanat akımıdır. Endüstri devrimine tepki olarak Avrupa’da özellikle etkili olan bir akımdır. Akım, Sembolizm ve Japon Sanatından büyük  oranda etkilenmiştir.  Akımın temelleri daha eski dönemlere, simgeci ve romantik resmin uzantılarına, Barok sanatın taşkın biçim anlayışına kadar dayanır. Akım, farklı ülkelerde farklı isimlerle anılır. Fransa’da Art Nouveau, İspanya’da Modernista, Almanya’da Jugendstil, Belçika’da Stile des Vingt, İtalya’da Stile İnglese, Stile Liberty, Stile Floreale, Avusturya’da ise Secessionstil veya Wiener Secession’dır. 

   İngiltere’de William Morris’in başlattığı sanat ve zanaatın birleştirilmesi (Arts and Crafts hareketi)  Art Nouveau  ve Bauhaus hareketlerinin  çıkış noktası olmuştur.   Arts and Crafts hareketi, doğaya ve el işçiliğine dönüşü savunan ; endüstriyel üretime  tamamen karşı çıkan bir akımdır .

William Morris - Red House ( Kırmızı Ev) 1859 - 1860

     Art Nouveau hareketi ,  grafik sanatlar tarihi açısından da  büyük  önem taşımaktadır. Afiş , kitap ve illüstrasyon alanlarında oldukça başarılı örnekler görülmektedir. Fransa’da Jules Charet, Henri Toulouse Lautrec ve Alphonse Mucha , İngiltere’de Aubrey Beardsley  ,Avusturya’da ise  Josef Hoffman ,Alfred Roller akımın  önemli temsilcileri olmuşlardır.

                                                                          

Alphonse Mucha
Alphonse Mucha, Jop sigara kağıtları- Reklam Afişi 

 

                

Jules Cheret ,  Opera Tiyatrosu Afişi - 1896

 

 Henri De Toulouse Lautrec Moulin Rouge -

                                                 Henri de Toulouse-Lautrec-  Renkli Taş Baskı Poster (1891)

                                                                       Moulin Rouge: La Goulue

 
                                     

 

                                 

 


Kaynakça

Lynton N ( 2015)-Modern Sanatın Öyküsü , Remzi Kitapevi , Sanat Dizisi , Becer E(2002), İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Yayınevi, Ankara, https://blog.burotime.com/wp-content/uploads/2020/09/art-nouveau-poster.png/erişim 17.04.2022, https://www.canvastar.com/alphonse-mucha-f-champenois-/erişim17.04.2022, http://www.leblebitozu.com/art-nouveau-akimi-sanatcilari-ve-eserleri/17.04.2022.

17-04-2022