POP ART (Popüler Sanat)

POP ART (Popüler Sanat)

A+ A-

Pop Art 1950’lerin sonunda Soyut Dışavurumculuk akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. 1960’larda bir akım olarak adlandırılmaya başlayan Pop Art; ABD ve İngiltere’de başta olmak üzere Almanya gibi çeşitli Avrupa ülkelerini de etkisi altına almıştır.

Richard Hamilton’ın 1956 yılında Londra’da  açılan “ İşte Yarın” sergisi  için yaptığı “Bugünün evlerini bu denli farklı, bu denli cazip kılan nedir” adlı kolaj, popüler sanatın en önemli yapıtı olarak kabul edilmiştir. Hamilton’a göre popüler sanat, toplumun farklılaşan değer yargılarına yönelik sanatsal bir bakış açısının yansımasıdır. 

 

 

                               Richard Hamilton “Bugünün evlerini bu denli cazip kılan nedir?” Kolaj (1956)

Pop sanatta gündelik yaşamın birer parçası olan hazır nesneler, coca cola şişeleri, konserve kutuları, sigara ambalajları, yiyecek içecek paketleri özelikle bu sanatın temel malzemelerini oluşturmuştur. Pop Art; sinema, televizyon, gösteri dünyası, çizgi filmler, afişler, reklamlar, kitle kültürüne dair her şeyi içerisinde barındırmaktadır.

 

                                             Tom Wesselmann , Still life (1962)

  Pop Art terimini ilk kez 1958 yılında, İngiliz Eleştirmen Lawrence Alloway ‘Architectural Desing’ adlı dergisinde yazdığı ‘Sanatlar ve Kitle İletişimi’ adlı makalesinde popüler kültür ürünlerini tanımlamak için kullanmıştır. Popüler sanat, özelllikle tüketim kültürünü gözler önüne sermeyi amaç edinmiştir. Pop sanatın öncüleri , Robert  Rauschenberg,  Jasper  Johns,  Andy Warhol, Jim Dine, Tom Wesselmann gibi sanatçılardır.

                                       Andy Warhol, Marılyn Dıptych, 1962

 Pop sanatçıları, Hollywood ile yakından ilgilenmiş ve pek çok popüler film yıldızlarına eserlerinde yer vermişlerdir. Buna başlıca örnek, Amerikalı film yapımcısı, yayıncı ve ressam Andy Warhol’un “Marilyn Diptych” ve “Campbell's Soup Cans” eserleridir. Seri üretim tekniğini ve seri üretim nesnelerini yapıtlarında sık sık kullanan Warhol, eserlerini afiş tekniği ile çoğaltmıştır. Sanatsal ifade ve yetenek ile üretilen eserlere karşı tepkisini ortaya koyan Warhol, resimlerini bu şekilde yapmasının nedenini , “ Bu tür resim yapmamın nedeni , bir tür  makine olmak istememdir,  ne yaparsam  yapayım  makine gibi yapıyorum“ şeklinde açıklamıştır. Tıpkı Kavramsal sanatın öncüsü   Marcell Duchamp’ın pisuvarı gibi  (Ready Maid- Hazır Nesne ) ,Warhol’un yapıtları da yinelenebilir görüntülerin  tekrarı ile oluşturulmuş olan, Coca Cola şişeleri, konserve kutuları ve hazır banknot  gibi görüntülerinden oluşmuştur.

 

 


Kaynakça

Antmen,A. (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul : Sel Yayınları Laynton N. (2002) Modern Sanatın Öyküsü , Amerikan Toplumunda Sanat Remzi Kitapevi Fineberg, J.(2014).

1940’dan Günümüze Sanat. İzmir: Karakalem Kitapevi Yayınları http://www.leblebitozu.com/pop-art-sanatcisi-andy-warholun-18-eseri/erişim25.08.2022

https://gaiadergi.com/richard-hamilton-bugunun-evlerini-denli-farkli-denli-cazip-kilan-nedir/erişim 25.08.2022 https://konusanmuze.com/erişim25.08.2022

27-08-2022