De Stijl Sanat Akımı

De Stijl Sanat Akımı

A+ A-

20.yy. da gelişen teknoloji, tüketim toplumunda görülen farklı algılar ve kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması bütün alanlarda olduğu gibi sanat alanını da etkilemiştir.
Bu süreçte ortaya çıkan De Stijl Sanat hareketi, sanat kavramını çok farklı bir boyuta taşımıştır. İnsana ve doğaya değer veren bu sanat akımı, ulusal duruşu ve ilkeleri açısından da hem renkleri hem de özgün olan tarzı ile dikkat çekmeyi başarmıştır.
De Stijl terimi 1917 ve 1931 arası etkisini göstermiş bir grup Hollanda'lı sanatçının çalışmalarını belirtmek için kullanılmıştır. De Stijl Sanat Akımı, aslında Neo Plastisizm sanatının bir uzantısıdır. Kübizm akımının etkisi ile gelişmiş olan De Stijl Sanat Akımı, Piet Mondrian’ın 1912 yılından başlayan ve 1917 yılına kadar uzanan plastik ve kuramsal araştırmalarının bir sonucudur.


Piet Mondrian - 1930

Kırmızı, Sarı ve Mavili Kompozisyon

Anlatım dili genel anlamda dik açı ve düz çizgi ile dikey ve yatay çizgiler kullanılarak düzenlenen kompozisyonlarda mavi, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 ana rengi barındırır. Nötr renkler de ise beyaz, siyah ve gri ile sınırlandırılmıştır.

Tasarımdaki sübjektivizm’e karşı çıkmak amacıyla ortaya çıkan bu sanatta; yuvarlak çizgiler, diyagonaller, kısaca duyguya hitap eden her öğe dışlanmış, evrensel uyumu sağlamak için duygusal abartmalara yer vermeyen öğeler ortaya konulmuştur.

 1918 yıllında çıkan De Stijl dergisinde, Van Doesburg, Mondrian, Huszar, Vantongerloo, Van’t Hoff, Wils ve Kok’un imzasını taşıyan sekiz maddelik manifestoda grup estetik ilkelerini açıkça ortaya koymuşlardır. Uluslararası iddialarını erken bir tarihte ortaya koyabilmek için Fransızca, Almanca, İngilizce ve Hollandaca yayınlamaya karar vermişlerdir.

De Stijl hareketinin önderi Van Doesburg’un 1931’deki ölümü, bu hareketin sonunu getirmiştir. Rusya ve Hollanda’da başlayan yalın karakterli, görsel bir sanata ulaşma girişimleri, 20.yüzyıl boyunca görsel disiplinleri ilgilendiren başlıca konu olmaya devam etmiştir. 1932’de son sayısı olarak ortaya çıkan De Stijl’ın 90. Sayısı Van Doesburg’un anısı için yayınlanmıştır.


                              Theo
Van Doesburg - 1917

                              Kompozisyon- üç güzeller

Akımın  grafik sanatlar, moda ve tekstil tasarım ,mimari ve bir çok

alanda etkilerini sürdürmeye devam etmiştir.

1965 yılında Yves Saint Laurent, Piet Mondrian ve onun tablolarından ilham alarak Mondrian Collection adlı 6 parçadan oluşan bir koleksiyon tasarlamıştır.De Stijl hala etkilerini günümüzde de sürdürmektedir.

Hollanda'da, De Stijl’in 100. yaşını kutlamak için yapılan etkinlikler kapsamında Richard Meier’in tasarladığı Hague City Hall'un cephesi “Mondrianlaştırılmıştır”.

 

 


Kaynakça

Antmen, A (2013),20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar,Sel 

 

19-06-2020