Temel Tasarım Öğeleri  “RENK”

Temel Tasarım Öğeleri “RENK”

A+ A-

Merhaba sevgili okuyucularım, tasarım öğelerini tanımaya renk bilgisi ile devam ediyoruz. Bu yazımda sizlere rengin tanımı, ana renkler, ara renkler, sıcak renkler, soğuk renkler , nötr renkler, renklerin ton değerleri, renklerin üzerimizdeki etkileri gibi kavramlardan bahsedeceğim iyi okumalar dilerim :)

Renk
Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bıraktığı etkiye renk denir. Renkler, ışıkla birlikte var olurlar ve izleyenler üzerinde bir çok etki uyandırırlar.

Doğadaki varlıkların kendilerine özgü renkleri yoktur; yani renksizdirler. Bu yüzden karanlıkta varlıkların renklerini göremeyiz ancak bir ışık kaynağı olduğunda renkleri görebiliriz. Renk yapay ya da doğal tüm objelerden yansıyarak gelen ışınların göz ile algılanarak hissedildiği bir görüntüdür.

Sanatçı Josef Albers 1930’lu yılların başlarında Bauhaus okullarında öğretim görevlisi olarak çalıştığı dönemlerde kare biçimlerden yola çıkarak optik yanılsamalara dayalı renk ilişkilerini ortaya çıkarmıştır.Josef Alberts “Kareye Saygı”1950

Ana Renkler,

 Ana renkler doğada saf olarak bulunan ve karışımla elde edilmeyen renklerdir. Bunlar kırmızı, sarı ve mavidir. Doğada gördüğümüz bütün renkler bu üç ana renkten oluşmuştur.

Ara Renkler ise, mor, (kırmızı+mavi), yeşil (mavi+ sarı) ve turuncudur (kırmızı+sarı).

Ana ve ara renkler bir arada standart renkler dizisini oluştururlar. Standart renkler birbirleriyle tekrar karşılaştırıldığında ise, kahverenginin tonları oluşur.


Renk diski

Renk diski, altı standart renkle,(sarı, mavi, kımızı, mor, turuncu, yeşil, ) bu altı rengin arasında yer alan diğer altı renkten meydana gelir. Renk diski üzerinde yanyana gelen renkler birbirleriyle armoni(uyum) oluştururlar.

Tek Renk Armonisi

 Tek bir rengin açıklık ve koyuluk gibi ton (tram) değerleri arasındaki renklerin tercih edilmesiyle gerçekleştirilen renk armonisidir.

 Tamamlayıcı Renk Armonisi

Renk çemberinde birbirinin karşısında yer alan renklerin oluşturduğu armonidir. Bu renklere tamamlayıcı renkler denir. Aralarında çok yüksek kontrast(zıtlık) vardır.

 Her hangi bir tasarımda, denge oluşturmak için, karşıt renkler kullanmak oldukça faydalıdır.

Rengin üç boyutu bulunmaktadır: Rengin türü(uzunluk) Rengin Tonu(Genişlik), Rengin Yoğunluğu (Derinlik).

Rengin Türü: Mavi, sarı, kırmızı gibi rengi betimlemede kullandığımız terimlerdir.

Rengin Tonu: Bir rengin açıklık ya da koyuluğudur.

Bir renge beyaz kattıkça o renk açılır. Bir renge siyah kattıkça o renk koyulaşır.

Renk Yoğunluğu: Rengin parlaklığı ile ilgilidir.

Renk bir tasarımı meydana getiren en önemli tasarım öğelerinden birisidir.

Gri rengin %50 si beyaz % 50 si ise siyahtır. Grinin tonları nötr renk olarak adlandırılırlar.

Yeşil, mavi renk tonları soğuk, kırmızı, sarı renk tonları ise sıcak renkler olarak adlandırılırlar.

Renklerin psikolojik etkileri

Her renk kişilerde değişik psikolojik etkiler uyandırır.  Örneğin yeşil
,gözler için en rahat renktir ve görme gücünü artırır. Sakinleştirici bir etki yapar. Kırmızı; sıcak, ateş, kan, aşk, samimiyet, güç, heyecan ve agresiflik gibi kavramları simgeler. Sarı renk davetkar ve enerjiktir. Örneğin Van Gogh’un resimlerinde kullandığı sarı tonu delilikle bağdaştırmak mümkündür. Turuncu sıcaklığı gücü neşeyi simgeler. Mor maneviyatı simgeler aynı zamanda şizofreninin rengi olarak da tanımlanır. Renklerin ton değerleri de insan üzerinde bıraktığı etkiyi değiştirmektedir.

Bir Grafik Tasarımcı tasarımında şu dört unsura dikkat etmelidir:

  1. ·       Firmanın kurumsal kimliği (kişiliği ve karakteri),
  2. ·       Rengin kültürel çağrışımı,
  3. ·        Hedef kitlenin renk tercihi,
  4. ·        Tasarımın  yapılış amacı .

Renk bir ürünün tasarlanmasından pazarlanmasına kadar süren süreç içerisinde çekiciliği artırmak ve ürünün diğer ürünler içerisinde öne çıkabilmesi için oldukça önemli bir unsurdur.

Yararlanılan Kaynaklar

Becer, E (1997) iletişim ve Grafik Tasarım., Dost Kitabevi

Parramon, Jose M. Resimde Renk Uygulanışı, Remzi Kitabevi


06-02-2018