Grafik Tasarımın Uygulama Alanları

Grafik Tasarımın Uygulama Alanları "KAPAK TASARIMI"

A+ A-

Kitap Kapağı Tasarımı

 Merhaba sevgili okurlarım, bu yazımda sizlere  “Kitap Kapağı Tasarımı ve Kitap Kapağı Tasarımında dikkat edilmesi gereken unsurlar”dan bahsedeceğim. Herkese yararlı olması dileğiyle; iyi okumalar dilerim.


Kitap kapakları , yazınsal bir ürün olan kitapların içeriğini görsel tasarım yolu ile okuyucuya yansıtan  grafik tasarım ürünleridir. Kitap kapakları , yazılan kitabın içeriği , hedef kitlesi ve türü hakkında okuyucuya fikir veren önemli grafik ürünlerdir. Tepecik'e göre , kitap kapağı tasarımı, kitabın korunması ve kitabın kimliğini yansıtması işlevlerini taşıyan bir grafik tasarım ürünüdür.                                            Kapak Çizimleri : Turan SELÇUK

Görsel unsurların, yazı alanını belirleyen çizgilere göre yerleştirilip ölçülendirildiği düşünüldüğünde (Becer, 2002: 245), kitap kapağında yer alacak bilgilendirme ve kitabı tanıtma işlevini gerçekleştiren yazıların, kapak tasarımı öncesinde belirlenmiş olması gerekmektedir. Kapak tasarımında yer alan yazıların ve görsel öğelerin (fotoğraf, illüstrasyon gibi) , kitabın içeriğini  yansıtması  kitabın dikkat çekiciliğini  ve anlaşılırlığını artıracaktır.
   Kapak Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
    

·       Kitabın adını oluşturan tipografik (yazı unsurları) öğelerin okunaklı ve göze çarpan etkide olması gerekir.

·        Kapak tasarımı kitabın içeriğini yansıtmalıdır.

·        Kapakta yer alan , yazı karakteri, satır boşluğu marj ve görsel unsurlar (fotoğraf veya illüstrasyon) bir bütünlük ve görsel devamlılık oluşturacak şekilde yerleştirilmelidir.

·        Yazar, tasarımcı ve yayınevi arasında uyumlu bir iş birliği sağlanmalıdır.

·        Seçilen kağıt, baskı tekniği ve ciltleme yöntemi kitabın niteliği ve türüne uygun olmalıdır.

·       Unutulmamalıdır ki, iyi bir kapak tasarımı kitabın raflarda farkedilmesini ve ardından okunup satın alınmasını etkileyen önemli bir etkendir.

 


Kaynakça

BECER Emre, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitapevi Yayınları, Ankara
2002.

GÜRSÖZLÜ Suat, Reklam Sektöründe İllüstrasyon ve Fotoğraf
Kullanımının Tasarım Çözümlemelerinde Gerekliliği ve Nedenleri,
Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.

25-03-2019