Grafik Tasarımın  Uygulama Alanları

Grafik Tasarımın Uygulama Alanları "Afiş Tasarımı"

A+ A-
Merhaba değerli okurlarım, bu yazımda sizlere grafik tasarım ürünlerinden  Afiş ve Afiş Tasarımında dikkat edilmesi gereken unsurlar”dan bahsedeceğim herkese iyi okumalar dilerim.
Afiş Tasarımı
Afişler,  genellikle bir yazı ve bir resimden meydana gelen grafik ürünlerdir.  Afiş  kelimesi Fransızca afficheden dilimize geçmiştir. 1798’de Alois Senerferd’in taş baskı tekniğini bulması ile birlikte ortaya çıkan renkli baskı teknikleri,  afiş sanatının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Çağdaş afiş tasarımının ilk temsilcileri:  Jules Cheret ve Henri De Toulouse- Lautrec’tir.

Julet Cheret, Opera Tiyatrosu için Afiş Tasarımı,1896.           

   
Toulouse- Lautrec , Aristide Bruant’ın Kabare Afişi, 1893.

20. yy’ın önemli afiş sanatçıları; Alphonse Mucha, El Lissitzky, Laszlo Moholy Nagy, Josef Müller Brockmann, Herbert Matter, Jan Lenica, Milton Glaser başta gelmektedir.

Afişleri  3 ana grupta İncelemek Mümkündür:

1.Reklam Afişleri:
Bir ürün ya da hizmeti tanıtan afişlerdir. 6 sektörde yaygın olarak kullanılırlar :
1.Moda
2.Endüstri
3.Kurumsal reklamcılık
4.Basın-yayın
5.Gıda
6.Turizm

2.Kültürel Afişler:
Festival,seminer,sempozyum,balo,konser,sinema,tiyatro,sergi ve spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtan afişlerdir. 

3.Sosyal Afişler : 
Sağlık,ulaşım,sivil savunma, trafik, çevre gibi konularda eğitici ve uyarıcı nitelikteki afişlerin yanı sıra ,politik bir düşünceyi yada siyasi bir partiyi tanıtan afişler de sosyal afişler katagorisindedir.
 
Alphonse Mucha, Job sigara kağıtları için reklam afişi, 1898.
     
Mengü Ertel, Keşanlı Ali Destanı Tiyatro Afişi ,1973.

Afiş, tasarlandığı kültürün, ticari ve politik özelliklerini yansıtan, estetik bir unsurdur.

 

Afiş Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar:

 

1- Anlaşılabilirlik;  Yapılacak olan afişteki yazıların cümlelerin kolay anlaşılabilmesi ve akıcı olması gerekmektedir.  Verilmek istenen mesaj , net bir biçimde afiş aracılığı ile izleyiciye  aktarılmalıdır.

2- Okunabilirlilik; Afişteki yazıların ortalama en az 2 -3 metre uzaktan okunabilmesi gerekmektedir.

3- Düzen; Afişte,  önem sırasına göre görsel ve sözel  mesajlar arasında  hiyerarşik bir düzen sağlanmalıdır.

4- Vurucu Etki;  Renkler geniş yüzeyler halinde kullanılmalı, parlak dikkat çekici renkler tercih edilmeli ve renkler arasında güçlü kontraslar olmalıdır. Süslü ve dekoratif yazılar yerine, okunaklı yazı karakterleri tercih edilmelidir. Afişteki imge sayısı maksimum iki ya da üç taneyi geçmemelidir. Sözel unsurlar mümkün olduğunca az kullanılmalı, mesaj görselle desteklenerek izleyiciye iletilmelidir. Kullanılan görsel unsur, (İllüstrasyon ya da fotoğraf) mümkün olduğunca büyük boyutlarda kullanılmalıdır.            

                                      

Kaynakça


Kaynaklar : 

Becer, E (2002), iletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi.

04-07-2018