Tasarım İlkeleri “Görsel Devamlılık ” ve “Vurgu”

Tasarım İlkeleri “Görsel Devamlılık ” ve “Vurgu”

A+ A-
Merhaba sevgili okurlar,tasarım ilkelerini tanımaya “Görsel Devamlılık ve Vurgu ” ile devam ediyoruz. Herkese iyi okumalar diliyorum.

Görsel bilgiyi iki boyutlu yüzey üzerine aktarabilmemiz için hiç kuşkusuz ki belli  tasarım ilkelerini ve kurallarını bilmemiz gerekiyor. Tasarım ilkeleri bizim tasarımımızın  görsel rehberleridir. Tasarım ilkelerine  ve tasarım öğelerine dikkat edilmeden yapılan bir tasarım etkili bir tasarım olamayacak ve gelişi güzel bir yerleştirme izlenimi verecektir.

 Görsel Devamlılık

İzleyicinin  gözü, tasarım yüzeyinde belli bir yönde  hareket eder .  Bir tasarımda yer alan  öğeler (çizgi, ton, leke, doku gibi) kopukluk yaratmadan geçişler sağlayabiliyorsa  görsel devamlılık sağlanmış demektir. Bir tasarımda görsel devamlılığın sağlanması, beraberinde  görsel ritmi de  sağlayacaktır.  Hareket duygusu yaratan görsel ritimler optik devamlılık sağlarlar. Tasarımdaki süreklilik, akıcılık, etkileyicilik ya da gelişi güzel olmayan tekrarlar aracılığıyla tasarımda hareketlilik ve devamlılık sağlanabilir.

Victor Vaserely, Zebra  1938                                                                         Victor Vaserely, Vega 1968

Tek bir tasarım içerisinde olabileceği gibi, birden çok tasarım arasında da görsel devamlılık unsuru sağlanabilir. Bütünün, bir parçası olarak algılanması açısından , bir yayınevinin kitap kapaklarında, bir ambalaj tasarımında,  bir reklam kampanyası serisinde görsel devamlılık ilkesinden yararalanılabilinir.  Elmer Serisi, Mikado Yayınları

Vurgu

Tasarımın izleyici açısından  ilgi çekici hale gelebilmesi ve  izleyicinin dikkatini çekebilmesi  için tasarımda vurgu öğesinden yararlanmamız gerekir.  Eğer tasarımda vurgu öğesinden yararlanmak isteniyorsa, tasarımcı bunu iyi bir şekilde planlanmalıdır, unutulmamalıdır ki “herşeyin vurgulandığı bir tasarım  hiç bir şeyin vurgulanamadığı bir tasarımdır”. Tasarımda vurgu  renk, doku, ton, çizgi gibi  bir unsurun ön plana çıkması ile sağlanabilir.Renk öğesi ile vurgulama örneği Yararlanılan Kaynaklar 

Öztuna, Y (2006), Tasarımda Görsel Rehberler. Grafik Tasarım Dergisi,2,            62-65.

Becer, E (1997), iletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi.

Öztuna, H.Y(2002), Sanatın Özü (Basılmamış Kitap).          
26-04-2018