Görsel İletişimde Piktogramların Yeri

Görsel İletişimde Piktogramların Yeri

A+ A-

Piktogram,  görsel iletişimde mesaj alış verişi ve karar verme sürecini önemli ve kalıcı ölçüde etkileyen evrensel  işaretlerdir. Günümüzde reklam sektöründe tanıtım amaçlı çalışmalarda (afiş, broşür, amblem-logo vb.), bilgilendirme ve uyarı amaçlı tanıtımlarda (trafik, hava alanı, olimpiyat organizasyonları, hastane, okul vb. ) imgesel ve kavramsal bağlantılı piktogramlar kullanılmaktadır. Piktogramlar iletişim hızı kuvvetli görsel sembollerdir ve uluslararası geçerliliğe sahiplerdir  bu yönleri ile de görsel bir iletişim dili oluştururlar.

Bilgi- Hizmet içerikli piktogramlar

Görsel İletişim  ve Semboller

İnsan çevresi ile  olan  ilişkilerin  önemli bir  bölümünü görsel yolla sağlar.  İngiliz  filozof  ve  araştırmacı John Locke’a göre insan; % 1 deneyerek, % 2 dokunarak, %4 koklayarak, % 10 duyarak, % 83 ise çevresini gözlemleyerek bilgi edinmektedir.

Sembollerle iletişimin yazıdan en belirgin farkı;

·        Akılda kalıcı olması,

·        Kolay öğrenilebilir oluşu,

·        Hızlı anlamlandırılabilmesi,

·        Evrensel anlam ve  uluslararası algı boyutlarına sahip olmasıdır.

Olimpiyat Piktogramları


Sembollerin Sınıflandırılması

·         Fonogramlar

          Konuşma seslerini simgeleyen işaretlere fonogram denir. (Alfabede yer alan harfler). Sesleri simgeleyen fonogramlar, dil farklarına bağlı olarak değişir. Fonogram özelliği taşıyan her harf, bağımsız bir yapıya sahiptir. Her harfin özel bir sesi ya da her sesin özel bir harfi simgelediği alfabe sistemleri geliştirilmiştir.

 Piktogram (İmge Bağlantılı Semboller): Günlük hayatımızda hareketlerimize, bize yön veren, görsel iletişimde mesaj alış verişi ve karar verme sürecinde önemli ve kalıcı etkiye sahip işaretlerdir. En belirgin özellikleri akılda kalıcılığı, kolay öğrenilebilirliği, hızlı anlamlandırılabilmesi, evrensel anlam ve algı boyutlarına sahip olmasıdır.Konu aldıkları nesneyi doğrudan temsil ederler. (Telefon,kuru kafa,yürüyen insan figürü, zarf, vb.)

 İdeogram (Kavram Bağlantılı Semboller): Konu aldıkları nesneyi algılanabilen kavramlarla ifade eder. (Dalgalı çizgiler (su), sağa bakan ok)  Kavram ile bağlantılı bir simge, piktogramlara oranla daha zor anlaşılır nitelikte olmasına karşın, konu aldığı nesne yada kavramı algılanabilir formlara dönüştürdüğü için kolay öğrenilir ve çabuk hatırlanır.

Piktogramlarda Bulunması Gereken Özellikler

·        Piktogramlar, yalın grafiksel çizim karakterine sahip olmalıdır.

·        Piktogramlar, evrensel olarak anlaşılabilir olmalıdır.

·        Piktogramlar, hiçbir tabuyu zedelememelidir.

·        Piktogramlar da nesneler stilize edilerek (sadeleştirilerek) çizilir.·       

İş Güvenliği Piktogramları
Kaynakça

·         BECER E(2002), İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Yayınevi, Ankara,

 

·         UÇAR T.F ( 2004), Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınları, Ankara,

 

·         TEPECİK Adnan(2002) , Grafik Sanatlar, Detay Yayıncılık, Ankara.

       

30-01-2020