SÜPREMATİZM

SÜPREMATİZM

A+ A-

1913’de Rus Sanatçı Kazimir Malavich, Süprematizm hareketini (1913-1919) ortaya çıkarmıştır.  Malavich yapıtlarında non figüratif (figüratif olmayan) sanat anlayışını  benimsemiştir. Malavich, yaptığı işleri  kübo – fütürist olarak ifade etmiştir. Malavich ‘ e göre  resim; dış dünyanın taklit edilmesinden tamamen bağımsızdır. Malavich, sanat tarihinde geometrik sadeliği savunan sanatçılar arasında yer almış; sanatçının sanatta deneyim elde edebilmesi için, öncelikle renk konusunda deneyim kazanması gerektiğine inanmıştır.

                                                                   Kazimir Malevich - (1913) Black Square

Süprematizm, figüratif olmayan saf geometrik bir sanat anlayışıdır. Malavich Süprematizmi, “Görsel Sanatlar da saf duyu ve algının yüceltilmesi olarak tanımlamıştır”(Becer,117). Malavich’in Kare adını verdiği kurşun kalem çalışması (Beyaz zemin üzerinde siyah kare), Süprematizm Hareketinin ilk örneği kabul edilir. Özünde  kare, daire, dikdörtgen ve haç gibi  şekillerinin yer aldığı bu akımın ana fikri; nesneye ilişkin hiçbir şey yapmamak, nesneler olmaksızın da sanat eserinin var olabileceğini vurgulamak, sanatı devlet, din, siyaset gibi unsurlara hizmet etmekten soyutlamak ve  sanatta tinselliği  ön plana çıkaran soyutlamacı  eserler üretmektir.

 

                                                               Kazimir Malavich - (1915) Süprematism

Kazimir Malavich bir ressam ve sanat kuramcısıydı. Plastik sanatlar  dışında sanatçı edebiyata ve müziğe de katkılar sağlamıştır. Edebiyat eserleri için kitap resimleri, opera için sahne tasarımları da yapan sanatçının, non figüratif  sanat anlayışı Rus sanatının gelişmesi üzerinde büyük rol oynamıştır. Malavich aynı zamanda grafik sanatlar alanına  ve yeni tipografi hareketinin gelişmesine  sağladığı katkılarla da anılmaktadır (Becer, 124- 126).

                                                         Kazimir Malevich,(1920)  Mystic Suprematism

                                                Suprematizm Akımının Önde Gelen  Sanatçıları :

Kazimir Malevich , Ilya Chashnik, El Lissitzky, Alexander Rodchenko, Olga Rozanova, Nikolai Suetin, Vera Yermolayeva olmuştur.

 

                                               

                                               El Lissitzky (1920) Red’s Wedge Beats the White Guards!Soviet Union,

 


Kaynakça

Antmen,A. (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul : Sel Yayınları , Becer, E.(2010). Modern Sanat ve Yeni Tipografi. Ankara: Dost Kitapevi, Öztuna , H. Yakup( 2007). Grafik Tasarım Dergisi, 11 sayı , Avşar Karabaş, P. Damar, M.B.(2016) Avangard Sanatçı Kazimir Maleviç Ve Süprematizm. İdil Dergisi : Cilt 5 , sayı 20 , https://www.tate.org.uk/art/artists/kazimir-malevich-1561/five-ways-look-malevichs-black-square /erişim 14.12.2021, https://www.ideelart.com/magazine/malevich-black-square/erişim 14.12.2021, https://www.tesadernegi.org/tablolari-okumak-siyah-kare-kazimir-malevich.html/ erişim 14. 12. 2021, https://revolutionizingtheworld.wordpress.com/2017/10/09/designing/erişim 14.12.2021.

14-12-2021