Efendi-Köle Felsefesi

Efendi-Köle Felsefesi

A+ A-

Tarih sahnesinin en kanlı en acılı trajedilerini barındırır içinde siyaset. Orta oyunu gibidir iki ana karakteriyle. Her şey köle ve efendinin arasında yaşanır. Köle-efendi diyalektiğinin içinde siyasetin neliğinin problem edinilmesi, en iyinin aranması siyasetin diyalektiğinin çatışmasında kendisini görünür kılar.

Siyaset felsefesinin tarih sahnesi ve yapay düzenin devamlılığında efendi veya köleyi yok sayarak ideal düzen hedefinde siyasete yöneltilen soru değiştirilmelidir. Siyaseti oluşturan iki büyük olgunun beraberce sağlam temele oturtulmaması siyasetin ulaşılabilir yanını ütopyaya yöneltir.

Siyaseti oluşturan efendi-köle diyalektiğinde yaşam için gerekli olan ihtiyaç hiyerarşisi, efendi-köle arasında geçen paylaşım olarak temele indirgenir. Siyasetin kaynağı tarih sahnesinde köle-efendi, devlet-halk, işveren-işçi gibi farklı görüntülerle tanımlanmış olsa da temelde olan her zaman diyalektik ilişkidir.

Siyaset felsefesi içinde daha iyi yönetim ya da herkesi mutlu etme rejimi aranmasında efendinin durumuna müdahale etmek, onun çağının getirdiği efendiliğinden feragat etmesi olamaz. Kendi çıkarından en ufak bir parçası alınıp asla köleye verilemez. Siyasetin ikili ilişkisinde efendi kendi payının en küçük bir payını çıkar elde etmeksizin köleye vermesi tamamen ütopyadır.

En iyi yönetim hedefinde siyasetin temelini köleye çevirirsek, köleye tanınan hakların artması değil, eşit şekilde ve hakkını zorluğa uğramadan ulaşması olarak göstermek gereklidir. Köle-efendi ilişkisi, kölenin efendi olma amaç, efendinin de köleyi olduğu yerde tutma hedefidir. Siyaseti felsefesinde problem edinilen efendiye rağmen kölenin ne kadar daha fazla hak alabilmesidir.

Her insanın dürüst, ahlaklı ve görev bilincinde olduğu düşüncesi ile yazılan köle kazancını arttırma metinleri siyaset felsefesi adı altında baya bir tarihte yer kaplamıştır. Problem edinilmesi gereken köleyi elindeki hakların sınırları içinde daha fazla hakka ve o hakkı daha kolay şekilde elde etme hedefi olmalıdır.

Babil’in köle yaratma isteminin değişim sonuçları arasında devletlerin yönetim şekilleri ve finans dünyasının hareketliliği yeni köle sistemini iki farklı yönüyle ön plana çıkartmıştır. Efendi için sistemde artan köle sayısı ve işin devamlılığı için az köleye duyulan ihtiyaçtan dolayı efendinin çalıştırdığı köle sayısını azalttırmamak aynı zamanda kölenin iş ile geçen süresini azaltmak hedeflenmelidir. Efendinin ekonomik dalgalanmada kazancını kısmadan aynı kazançla devam ederken kölelerde daha az iş süresi kazanmış olacaktır.

Köle üzerinden bakılırsa efendiyi seçme hakkı tanınmış köle durumuna yükselmiş halde karşımızdadır. 2. Dünya savaşından sonra ülkelerin kullanmaya başladığı pasaport sistemi köleyi bulunduğu ülkenin sahipli malı haline dönüştürdü. Köle malı olduğu ülkede efendisini seçebilirken, ondan izinsiz sınırı terk edemez. Ulaşılması gereken nokta şirketleşen efendilerin sınırlarını belirledikten sonra sosyal statü olarak kölenin kendisine göre yer seçmesi olmalıdır.

Irkçılık, sosyalizm, hümanizm gibi düşünceler artık dünya sahnesinde misyonunu tamamlamış olsa da efendiler tarafından kölenin yükselişini önlemek için ara ara fikir olarak serpiştirilip tekrar popüler yapılır. Devletler ortak tarihe sahip toplumlar değil, aynı sosyal değeri insanlara göre değişime uğramak yolundadır. Köleye sosyal istemine göre ülke-efendi seçme hakkı tanınmasının yolu açılıyor. Şirket seçen insan, iş değiştirir gibi ülke değiştirmeye geçiş aşamasındadır.


Kaynakça

resim: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/oturmak-okul-afrika-cocukluk-8948347/

06-11-2023