İkili Sistem

İkili Sistem

A+ A-
                    İnsan kendisine sorulan kimsin sorusuna doktorum, öğretmenim, işçiyim diyerek cevap veriyor. Varoluşunu tanımlamada insan olması gerekirken yerine yaptığı mesleği gösteriyor. İnsanı kapsayan bu durum varoluşu meslek haline getirmiştir. Marx, insanın yapısı gereği evirilerek önce sosyalist düzene daha sonra komünist düzene geçeceğini ön gördü. Bilinçlenen halkı bu evrimin mimarı olarak gösterdi. 21. yy insanı olarak daha da kapitalist düzene evirildik.  Şu an içinde bulunduğumuz kapitalist sistem içerisinde halkın bilinçlenmesi mümkün değildir. Topyekün bir hareket sistemi kıramaz, birey sistem dışına çıkarak topluma yön verecek fikri ortaya koyabilir.
                   Teknoloji ve yazılım uzmanlığının gelişimi ile birlikte tarım, sanayi gibi alanlarda artık insan gücüne ihtiyaç giderek azalmıştır. Bu durum yıllar içerisinde birçok iş olanağını yok edeceği gibi daha fazla işsiz insan yığını ortaya çıkartacaktır. Bu alanlara insan alımı sağlanamadığı içinde hizmet sektörü insan alımını arttırmak için şu an da olmakta olan çalışma düzenin ve sistemi mutlak suret ile değiştirmelidir. Hizmet sektöründe 10.000 kişiye iş sağlayan bir işletmenin çalışan sayısını 20.000 kişiye çıkartması hedeflenmelidir. Sistem kendi içerisinde hiçbir şekilde maaş maliyeti çıkartmadan 10.000 kişiyi iş sahibi yapmalıdır.
Günümüzde teknoloji ile birlikte çok hızlı bir yaşam sürer olduk. öyle büyük bir hıza ulaştık ki dünya küçük bir köy haline geldi. Ama ne tuhaftır insanın en büyük sorunu yaşamaya zaman bulamamaktır. Şirketler mevcut kadrolarındaki çalışanlarını yukarıya çekerek alt bölümlere yer açmalıdır. Bu açılım üst kadroda aynı işi iki kişinin yapmasını yani ikili sisteme geçişi sağlayacaktır. Boşalan alt kadroya yine ikili sisteme uyumlu şekilde yeni eleman alımı yapılmalıdır. Bu eleman alımı insan gücüne ihtiyaç olmadığı alanlar yüzünden işsiz insan yığınını önleyecektir. Hizmet sektöründe bu fazlalaşma aynı işi iki kişinin birlikte yapması olarak değil, bölünerek üç iş günü halinde iki bölümde yapılması olarak tasarlanmalıdır. Çalışan sayısı artacak, her insan ikili sistemde daha fazla kendisi olmaya zaman kazanacaktır. Yapılması hedeflenen iş altı gün olarak düzenli şekilde devam edecek. Her çalışan kendisine düşen üç günlük zamanın dışında dört gün izinli olacaktır. Halihazırda bulunan çalışanların çalışma zamanı azalacak fakat maaşlarında bir azalama olmayacaktır. Yeni alım yapılan kadro ilk başta az miktarda bir ücret ile işe başlatılmalıdır. Ülkemizdeki işsizlik sıkıntısı ile asgari olarak kabul edilen ücretin yarısına bile muhtaç insanlar bulunmaktadır. İkili sistem kendi içerisinde ekonomisini düzeltene kadar yeni alınan kadronun mali yükünü eski ve yeni çalışanlar kendi üretimi ile sağlamalıdır.
                  Ekonomisi güçlü olmayan devletlerde dört gün izin günü ekonomik bir problem yaratmaz. Sistem kendisini oturtup kabul görene kadar çalışanlar fazla izin ile başıboş bırakılmamalıdır. Bu dört günü içerisinde, çalışan kişilerden bir üretim yapması beklenir. Eğer çalışan bir ürün ortaya koyabiliyorsa bunun satışı ile sistem yeni alım yapılan çalışanların ücretlerini bu şekilde çıkarabilir. Üretimde bulunamayan çalışan kurs ya da sosyal sorumluluk ile görevlendirilerek kişisel gelişimi sağlanacak, çalışanın üretim yapılabilecek seviyeye çıkarılması hedeflenecektir. 

Eğitim alanı
                 Atanamayan ya da atanma bekleyen tüm öğretmenler bu sistem içerisinde işe alımla üç gün hizmet sektöründe çalışacaklar. Diğer zamanlarda üretim yapamayan çalışanlara kendi branşlarında dersler verecektir. Bu üretim yapamayan çalışanı bilinçlendireceği gibi üretim yapabilir hale getirecektir.

Üretim alanı
              Resim, müzik ya da zanaat gibi alanlarda önceden çalışan ya da yeni alınan çalışanlar belirlenmiş aralıklarda ürünler ortaya çıkartması beklenmelidir. Bu üretim ile hem sanat faaliyetleri artacak hem de bu ürün satışı ile yeni alınan çalışanların ücretleri sistem içerisinden çıkarılacaktır.

Sosyal faaliyet alanı
              Tüm bunların dışında insanların katılacağı festivaller düzenlenerek hem sosyalleşme hem de yine bir gelir sağlaması yapılacaktır. Tarihi eser, Turizm gibi sosyal yapılardan oluşan alanlarda koruma bakım ve reklam en güzel şekilde yapılacak ve insanların şehrini koruma ve tanıması hedeflenecektir. Çalışanlar gönüllüler gibi doğal alan çalışmalarında görevli olacaktır.
               Sistem tamamen oturduktan sonra ve zaman içerisinde çalışanlar bilinçli hale geldiklerinde eğitici kurslara gerek kalmayacaktır. Bu tamamlanma ile dört gün izinli olan insan kendi varoluşunu mesleği üzerinden değil, kendini ortaya koydukları ile gösterecektir.

Kaynakça

RESİMLER:

unsplash.com/photos

26-08-2019