Rock'n Roll Felsefesi

Rock'n Roll Felsefesi

A+ A-

Platon felsefe sisteminde bu dünyada gördüğümüz tek tek şeylerin aslında gerçekliğin birer kopyası olduğunu söyler. Bu gölge\kopya düşüncesi Platon için sanatçı kopyayı kopyalayan, sanat eseri ise kopyanın kopyasıdır. Her ne kadar Platon sanatı değersiz olarak görse de müziği ayrı tutar. Ona göre müzik insan için bir eğitim aracıdır. Müzik insanın ruhunu güzelleştiren bir sanattı. Kurallarına göre yapılması ve devlet denetimi altında olması gerekiyordu.

 Diogenes’e göre ise müzik bir haz ve kuralsız bir sanattır. Müzik aletini akort yapan müzisyenlere kızar ve gerçek bir sanatçının her tonda müzik yapabilmesi gerektiğini söylerdi. Bu yazıda Diogenes üzerinden hareket ederek Rock’n Roll felsefesini ve sistem ile ilişkisini tartışacağım.

 1940’lı yıllarda Les Paul’un elektrogitarı insanlığa sunması ve Chuck Berry’nin bunu Rock müziğe taşıması yeni bir hareketin başlaması oldu. Savaş sonrası dünyada komünizm ve faşizm gibi düşünceler dalga dalga yayılırken tüm bu ideolojileri reddederek kendisine özgürlükçü bir yapı kazandıran Rock’n Roll yeni bir felsefe ortaya koymuştur. Sadece bir müzik tarzı ortaya koymayan Rock’n Roll 60’larda ki ideolojik bunalım dönemine yeni bir hareket, bir kültür ve bir ideoloji olarak kendisini göstermiştir. İnsanlar için gelenek, yaşam tarzı ve inanç sistemi halini aldı. Bu yükselişi savaş sonrası çöken Amerikan kültürünün iskeletini de oluşturmuştur.

Dünya çapında kabul görerek bir başkaldırı halini alan Rock’n Roll farklı kültürlerle etkileşime girerek değişime uğraması kaçınılmaz olmuştur. Kıta kültürü ile etkileşimi ile ilk olarak hippi dönemini yaşayan felsefesi daha sonra mistik konulara yönelerek daha sert bir hal alır. Emperyalizmin, içerisine uyuşturucu ve cinselliği karıştırması ile Rock’n Roll felsefesi özünün dışına çıkartılmaya başlamıştır.

 Sistemin teknolojiyi kullanımıyla başlayan dönemde Rock’n Roll felsefesi insanlara boşvermişlik, sorumsuzluk, yiyip içip sevişmek olarak sunuldu. Geniş kitlelere uzanan Rock grupları pazarlanmaya başlandı. Tüketim çılgınlığı, Rock’n Roll felsefesini çabuk tüketmeye ve yerine hızlı bir şekilde seri üretime geçmeye zorladı. 21. yy. ise müziğe teknolojinin karışması, Rock’n Roll felsefesini de diğer sanatlar gibi bir meta haline dönüştürdü. Artık müziği sanatçılar değil, bilgisayarlar yapmaya başladı. Rock’n Roll felsefesini halen içinde yaşayanlar meta haline gelmiş müziği kabul etmemektedir ve eski şarkıları dinlemeye devam etmektedir.

Rock’n Roll felsefesi ile aşırıya kaçarak ya da yanlış yönlendirilerek değiştirilmiştir. Aşırılık hippi tarzın ortaya çıkartmış, yanlış hareket ise siyahlar giyen uyuşturucu bağımlısı ve sistemin kölesi bir müzik tarzı ortaya koymuştur. Emperyalizm Rock’n Roll’u kendi sisteminin içinde müzik dışına çıkamayan sıradan bir tür haline getirmiştir. Rock’n Roll tüm bunların dışında kalır. Sistemin dayattığı her şeyi sorgulayan bir felsefeye sahiptir. Önüne koyulanları düşünmeksizin reddetmez. Devletlerin savaş politikalarına, insanın özgürlüğünü engelleyen toplum baskılarına bir duruş sergiler. Rock’n Roll zincirlerinden kurtulmak istemidir. Bunu yaparken tanrıyı sorgulamaktan çekinmez. Emperyalizmin dayatmalarına karşı çıkıştır. Bunu sadece müzik yaparak değil, insanın kendisine kültür edinmesi yaşam biçimi haline getirmesi ile yapar.

 Rock’n Roll felsefesinin emperyalizm ile pazar haline getirilmesi ile değiştirildiğini gösterdik. Rock’n Roll diğer müzik türlerinin aksine felsefeye sahip olan bir harekettir. Tüketim toplumuna ve tek düze insan tipine başkaldırıdır. Anarşizmden farklı olarak özgürlükçü ve barışçıldır. Diğer müzik türlerinden farklı olarak hayatı sorgulaya bir felsefeye sahiptir. Topluma bir karşı çıkış olan Rock’n Roll, felsefesi ile savaşlara karşı çıkmış, tanrıyı sorgulamıştır. Devlet liderlerine karşı sert bir bakış açısına sahiptir. Sanat yaparak sisteme karşı çıkıştır Rock’n Roll.


Kaynakça

KAYNAKÇA

David N. Townsend – Dünyayı Değiştirmek: Rock’n Roll kültür ve ideolojisi

resimler dipnot: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kirik-aynanin-icinde-kisinin-elini-kirp-5514777/

07-02-2019