18. YY Engels'den Günümüze Devlet-Ekonomi İlişkisi

18. YY Engels'den Günümüze Devlet-Ekonomi İlişkisi

A+ A-

En iyi yönetim şekli tartışmaları insanın bir arada yaşamaya başlamasıyla sorun halini aldı. Herkesi mutlu eden devlet yönetim ütopyaları, görev ahlakı gibi problemler 18. Yy ile yerini ekonomik yönden devlet yapılaşması problemine dönüştürdü. Engels ekonomi ve devleti ele alırken alt tabakanın yapısal durumuna eğilim gösterdi. Engels’i heyecanlandıran şirketleşen yapıda yönetim olarak askeriyenin yapılanma biçimi oldu. Şirketlerde yapılaşmanın askeri yapının kopyalanması ile alt yapının üst yapıyı belirleyeceğinden yanaydı. 2000’li yıllara kadar askeri düzenin yapısında şirketler oluştu. 2000 sonrasında ekonomi sistemi ve şirketler değişti. Yapılanmadaki farklılık merkezi otoritenin arttırıldığı fakat denetimin azaltıldığı yapıya dönüştü. Altta olan bu değişim üst yapıyı değiştirdiği gibi devlet sisteminde de değişimi kaçınılmaz hale getirdi.

Askeri yapılanmada olan yönetim şekilleri 2000 sonrasında şirketler gibi artık merkezi kontrolde otorite kaybı yaşamaya başladı. Devletlerdeki otorite zayıflığının kaynağı, devlet içerisindeki askeri yapının şirketlerdeki uygulanmasında, şirketlerin en üst kademelerinin devlet sistemindeki gibi kontrol edilememesidir. Memur devlet yapılanmasındaki otorite zayıflaması, şirketlerin kar ve kazanç denetiminin serbest piyasada hızlı yükselişi, dalgalanma ve yepyeni burjuva yaratılmasına yol açtı. Serbest piyasa ekonomisi ya da Machiavelli ekonomisinin sistemlerinin şirket yapılanmasına cevap olamaması, devletin şirketler üzerinde otorite kurmasında karma ekonomiyi can simidi yaptı. Şirketlerin yapılanmasında devlet otoritesinin zayıflamasından dolayı devletin direkt müdahil olamaması, karma ekonomi sisteminin şirketlerin yükselişini engellemesini durduramadı. Devletler birbirini denetleyen memur devlet sisteminde olurken şirketlerde işverenlerin halen askeri sistemde gidiyor olması, devletlerin yasalarla bile alt tabakayı korumasını engeller durumda. Kontrol sisteminin zayıfladığı süreç içerisinde devlet ayakta kalmak için memur devlet halinden şirket devlet yapısına geçiş yapma sürecindedir.

Gelecek şudur ki; şirket devlet halini alan devletlerin ya da büyük şirketlerin devletlerinin tarihine tanıklık edecek.

 

 


Kaynakça

https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/takip-et-silgi-zengin-yigin-4386476/

09-03-2023