Ve Sırada Reklamlar

Ve Sırada Reklamlar

A+ A-

Reklamlar, radyo, internet vb. iletişim araçları kültürü yayarak tüketim toplumu oluşturmada önemli bir etkiye sahiptir. ‘’ Adorno endüstriyel kültürü meta bağımlı modern toplumun kaçınılmaz bir sonucu olarak görür’’ (Kulak, 2017:103). Kültürün bir metaya dönüşmesiyle birlikte bu noktada reklamların etkisine bakmak gerekir. Kültür endüstrisi, bireylere farklı iletişim araçları yoluyla ulaşmıştır. Kültür ürünlerinin metaya dönüşmesiyle birlikte ticari kaygılar ortaya çıkmıştır. Geniş kitlelere yayılmak ve kültür ürünlerinin üretim ve dağıtımında kültür endüstrisi büyük önem taşımaktadır. En etkili yöntem ise reklamlardır çünkü film tanıtımı, müzik şirketlerinin yeni albümleri sunması, moda da giyim ve aksesuarların tanıtımı en etkili şekilde reklamlarla sağlanır. Reklamların tüketicinin değerlerini yönlendirmede etkisi oldukça büyüktür. Tüketicinin beğenileri üzerinde tahakküm kurabilir, hizmet algıları değerlendirip kültürel özelliklerine göre şekillendirebilmektedir. Popüler kültürü ve moda olanı yaymada reklamlar özellikle etkilidir. Tüketicinin değerlerini çok iyi bir şekilde değerlendirip buna uygun içerikler üretebilir. Bu sayede markaların satışı hızlanmış ve artmış olur. Reklamların verdiği mesajlar sayesinde tüketici manipüle edilebilir. Bu etkiyi yaratabilmek adına psikolojik ve sosyal stratejiler geliştirilerek, renklerle belirli mesajlar sağlanır. Bu sayede reklamlar bireye kültür ürünlerini tüketme hazzı sağlamış olur. Bireyler bu ürünleri kendi iradesiyle satın aldığını düşünür. 

Kültür endüstrisi tek tip bir yaşam sunmuştur. Nerede ne yiyeceğimizden, hangi markayı kullanmamız gerektiğinden ve mobilya seçimimize kadar yönlendirmede bulunabilir. Bunun sonucunda kültür endüstrisi, bireylerin yaratıcılığını sınırlandırmış ve sıradan bir hayat sunmuştur. Genel itibariyle herkes gibi değil kendiniz olun diyerek farklı ürünler pazarladığını düşündürmüş aslında herkese benzer yaşamlar sunmuştur. Bireyler farklılık vaadiyle tüketime maruz kalmaktan öteye geçememiştir.


Kaynakça

Görsel: www.pexels.com Kaynak: Kulak, Ö. (2017). Theodor Adorno: kültür endüstrisinin kıskacında kültür, İthaki Yayınları: İstanbul.

23-11-2023
Nida Çakır

Nida Çakır

Sosyolog

Ankara’da doğdum. Resme ilgimden ötürü resim öğretmenimin desteğiyle lisede grafik ve fotoğraf okudum. Toplum ve sanatı birleştirdiğim lise hayatımın sonunda üniversitede sosyoloji okumaya karar verdim. İzzet Baysal Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldum. Şimdi de Samsun Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmaktayım. Kalan zamanlarımda plak evlerini gezmekten keyif alıyorum. Şu an için küçük bir plak koleksiyonum var.

nidacakir06@gmail.com

nidacakiir