Hidro-Sosyoloji: Medeniyetlerin Suyla Dansı

Hidro-Sosyoloji: Medeniyetlerin Suyla Dansı

A+ A-

İnsanlığın dünyada var olması en az 200.000 yıldır. 10.000 yıl önce tarımsal yaşam biçimine geçmesiyle yerleşim yerleri de kalıcı hale gelmiştir. Yerleşik yaşamla birlikte devletler inşa etmişlerdir. Suya bağımlı olmalarından kaynaklı toplumlar ve su arasında yeni bir ilişkinin kilidi açılmıştır.

Bir devlet oluşumu için en önemli olan şey insanlara temiz suyun sağlanmasıdır. Çünkü kirli su tarım toplumları için ciddi bir sağlık sorunudur. Yeraltı suları ve kuyular temiz su kaynağı olarak önemli görülmüştür ve kuyuların iyi durumda olması sağlık sorunları ve diğer riskleri önleyebilir olarak görülmüştür.

Suyun önemini anlayan birçok medeniyet, tarih boyunca suyu farklı şekillerde kullanmıştır.

Antik Mısırlılar, tarımsal sulama yapmak için suyu verimli kullanmak adına Nil’in yıllık taşkınlarını sulama kanalları sayesinde arazilerini sulamak için kullanmışlardır. Mısır piramitlerinin inşası sırasında da su yolları ve havuzlar yapmışlardır. Nil Nehri’nin bereketine inandıkları için dini ritüelleri için de kullanmışlardır. Nil Nehri’nin sularıyla dini festivaller ve ayinler düzenlemişlerdir.

Antik Yunanlılar, su hijyenine önem vermişlerdir. Kentlerde, çeşmeler ve su kuyuları inşa etmişlerdir.

Roma imparatorluğu, halka su temin edebilmek için su kemerleri aracılığıyla suyu kentlere taşımışlardır. Antik Yunan ve Roma mitolojisine bakıldığında nehirler, pınarlar, göller gibi su kaynakları tanrı ve tanrıçalarla bağdaştırılmıştır ve su bölgeleri onlar için tapınma ve ritüeller için önemlidir.

Maya uygarlığı, konumundan kaynaklı özellikle yağmur sularını depolamıştır. Maya şehirlerinin su kaynaklarına yakın inşa edilmesi, temiz içme suyu sağlamak, tarımsal sulamayı kolaylaştırmak içindir. Bu durum ticari faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Suya büyük önem veren Mayalılar, cenote denilen su çukurlarında dini ritüeller gerçekleştirir, insanları kurban ederlerdi.

İslam Medeniyeti, suyun temizliği ve korunması konusuyla ilgilenmişlerdir. Su hijyenine önem vermelerinin yanı sıra tarım için kullanımını da sağlamıştır. İslam dini için su oldukça önemlidir. Bazı ibadetler için su kullanımına ihtiyaç vardır. Zemzem kuyusu, Müslümanlar için kutsal bir su kaynağıdır.

Genel itibariyle, medeniyetler, suyu hayatın devamı, ekonomik faaliyet kaynağı, ticaret yolu, sembol ve ritüel unsuru, hijyenin önemli bir koşulu olarak görmüşlerdir.

Su, medeniyetlerin gelişimi için hayati bir öneme sahip olmuştur. Bu nedenle korumak, verimli kullanmak ve etkili yönetmek için uğraşmışlardır.

 


Kaynakça

Görsel: www.pexels.com

23-03-2024
Nida Çakır

Nida Çakır

Sosyolog

Ankara’da doğdum. Resme ilgimden ötürü resim öğretmenimin desteğiyle lisede grafik ve fotoğraf okudum. Toplum ve sanatı birleştirdiğim lise hayatımın sonunda üniversitede sosyoloji okumaya karar verdim. İzzet Baysal Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldum. Şimdi de Samsun Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmaktayım. Kalan zamanlarımda plak evlerini gezmekten keyif alıyorum. Şu an için küçük bir plak koleksiyonum var.

nidacakir06@gmail.com

nidacakiir