Medya ve Etiketleme Çıkmazı

Medya ve Etiketleme Çıkmazı

A+ A-

Medya, günümüz toplumlarında önemli bir yere sahiptir. Toplumsal algı ve yapılanmayı değiştirebilecek etkisi bulunmaktadır. Medya içerikleri aracılığıyla toplumlar bazı etiketlenmelere maruz kalabilmektedirler. Bu noktada etiketleme teorisi de medyanın etiketleme süreci ve bunun yarattığı sonuçlar üzerinde durmaktadır.

Medya biçimleri, belirli grupları temsil edecek şekilde etiketler yapıştırmaktadır. Tasvir edilme şekillerinden kaynaklı bu gruplara yönelik toplumsal algı ve tutumlar değişmektedir.

Etiketler aracılığıyla oluşan toplumsal algı ve tutum bazı kalıpların oluşmasına yol açabilmektedir. Belirli gruplar ya da bireylerin etiketlenmesi stereotipler oluşturabilir, belirli bir olayın sunulma şekli toplumsal algıyı yönlendirebilir, bireylerin ya da grupların kimliklerini şekillendirebilir ya da toplumsal normları yeniden üretebilir. Bu noktada medya, toplumsal algı ve tutumları şekillendirirken güçlü bir role sahiptir.

Önyargıyı yaratabildiği gibi aynı zamanda bir sosyal sorunun vurgulanması sonucunda toplumsal dikkat ve farkındalık da oluşturabilir. Hatta toplum tarafından oluşturulan olumsuz etiketlerin değişmesine ve toplumsal değişimin başlangıcına yardımcı olabilir.

Medya ve etiketleme arasındaki ilişki karmaşık bir gerçekliğe dayanmaktadır. Gerçeklik ve illüzyon arasındaki ince çizgiyi yakalamak, medya ve etiketleme teorisinin ilişkisini anlamlandırabilmek medya içeriğinin oluşmasında ve tüketilmesinde bilinç sağlanmış olur.


Kaynakça

Görsel: www.pexels.com

24-04-2024
Nida Çakır

Nida Çakır

Sosyolog

Ankara’da doğdum. Resme ilgimden ötürü resim öğretmenimin desteğiyle lisede grafik ve fotoğraf okudum. Toplum ve sanatı birleştirdiğim lise hayatımın sonunda üniversitede sosyoloji okumaya karar verdim. İzzet Baysal Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldum. Şimdi de Samsun Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmaktayım. Kalan zamanlarımda plak evlerini gezmekten keyif alıyorum. Şu an için küçük bir plak koleksiyonum var.

nidacakir06@gmail.com

nidacakiir