İşsizliğin Getirdiği Yoksunluklar

İşsizliğin Getirdiği Yoksunluklar

A+ A-

2019 Merhaba değerli okuyucularım. Bu yazımda sizlere toplumumuzun kanayan yarası olan işsizlik konusundan bahsedeceğim.

İşsizlik bireyde kişiliğin bozulmasına neden oluyor mu? İşsizlik sorunsalı bireyde ne tür fiziksel ve psikolojik sorunlar ortaya çıkarmaktadır? Bireyler işsizlik problemine nasıl çözüm getirmektedir? İşsizlik problemine herkes aynı tepkiyi mi göstermektedir? İşsiz bireyler ile işkolik bireyler arasında benzerlik var mıdır? İşsizliğin getirdiği yoksunluklar nelerdir? …

İşsizlik nedir? Öncelikle bu soruyu cevaplayarak başlayalım. İşsizlik, faal nüfus içinde olduğu halde çalışmayan ve iş arayanların olduğu durumdur.  Peki işsiz nedir? İşsiz, çalışma iradesine ve iktidarına sahip olup, mevcut iş kanunlarına göre ve geçerli bir ücret düzeyinde, çalışmaya razı olduğu ve iş aradığı halde iş bulamayan kişiye denir.                           

Peki işsizlik türleri nelerdir?  İşsizlik türleri; a)Friksiyonel işsizlik, b)Yapısal işsizlik, c)Konjonktürel işsizlik, d)Mevsimlik işsizlik, e)Gizli işsizlik, f)Gönüllü işsizlik, g)Gayri iradi işsizlik, h)Doğal işsizlik 

Ülkemizde işsizlik hala gündemini korumaktadır. İşsizlik problemi, boşanma, intihar gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Gazete, haber, sosyal medyada işsizliğin yarattığı acı sonuçları sürekli görmekteyiz. İşsizlik toplumdan topluma, bireyden bireye farklılık göstermektedir.  Her birey işsizlik problemine farklı tepki vermektedir. Kimi bireyler bu problemi kendine zarar vermeden atlatabilirken, kimi bireyler ise işsizlik probleminden büyük hasar görmektedir.

İşin kötü koşuları, düşük ücrete rağmen insanlar “işsiz olmaktansa böyle çalışmak daha iyi” düşüncesi ile yaşamını sürdürmekte. Ne kadar kötü şartlarda çalışırsa çalışsın insanlar düzenli bir yaşamlarının olması onları mutlu ediyor.

İşsizliği küçük bir sorun olarak görmeyelim. Çünkü işsizlik sonucunda birçok aile ayrılıyor, aile yapısı bozuluyor, boşanma oranları artıyor, evlilik oranları azalıyor, işsiz gençlerde evliliğe karşı soğuma başlıyor, fiziksel ve ruhsal sağlığın bozuluyor, toplumun değer yargılarının bozuluyor, toplumsal dayanışma bozuluyor, ümitsizlik, yoksulluk vb. birçok sorun ortaya çıkıyor. Görüldüğü üzere işsizlik kendiyle beraber birçok sorunu da beraberinde getiriyor.

Tabi iş sahibi bir birey olmak ta tüm sorunları çözmüyor.  İşe ve kariyerine odaklanan insanlar adeta kendi yaşamlarını iş için satıyorlar. Kariyerinde zirveye ulaştıktan sonra çevresine baktıklarında hiç kimsenin olmadığını fark ediyorlar. İşinde çok iyi olmak ve yaşam standardının yüksek olması mutlu olmaya yetmiyor.  Kendi yaşamlarının kontrolünü yitirmeye başlıyorlar.  Zaman ve iş üzerindeki kontrolü yitiriyorlar. Görüldüğü üzere işsiz bireylerde işkolik bireyler kendilerine büyük zarar vermektedir.

Çalışma kişinin yaşamında yapısal bir unsur olduğundan, işsizliğin ruhsal deneyimi genellikle bozucu niteliktedir. İş kaybının yaratacağı kaygı insan hayatı üzerinde derin izler bırakıyor.  İşsizliğin çalışan üzerinde yarattığı psikolojik ve ekonomik etkileri sadece bireyin kendisini değil çevresini de etkilemektedir.

                                                        

İşsizliğin getirdiği yoksunluklar:

a ) Fiziksel Sorunlar: 

*Beslenme bozuklukları,                              

*Vücut direncinin zayıflaması ile bulaşıcı hastalıkların artışı ve salgın hastalık tehlikesinin artması,                                 

*Mide-bağırsak rahatsızlıkları, kalp ve dolaşım hastalıkları gibi hastalıklarda artış,
*Tansiyon, kolesterol vb. sağlık göstergelerinde değişmeler,                                                                     

*Kötü bakım nedeniyle deri hastalıklarında artış,                                                                               

*İş yapma gücünün azalması  vb. Maddi kısıtlılıktan dolayı temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle bir çok hastalık bireylerde baş göstermektedir. İşsizlik nedeniyle oluşan psikolojik sorunlar birçok fiziksel hastalığa neden olmaktadır. 


                                                               

b)Psikolojik sorunlar: İşsizlik bireyin psikolojisini ve kişiliğini büyük oranda etkilemektedir.                   
*Stres, uykusuzluk, sinir birçok hastalığı ve sorunu beraberinde getirmektedir.                                        
*Depresyon eğilimleri, umutsuzluk, içine kapanma gibi durumlar bireyde görülmeye başlandığında birey intihara meyilli hale gelmektedir.        
*İşsiz kalan birey kendine olan saygısını yitirmektedir.                                                                              
*Toplumsal ve ailevi rolü kaybetmenin etkileri,                                                                                                        
*Belirsizliğin neden olduğu psikolojik baskı; Bireyin iş bulup bulamayacağı konusundaki belirsizlik ve üzerinde hissettiği toplumsal baskının da etkisi ile işsizler kendi yaşamları üzerindeki denetimi kaybediyor ve geleceği planlayamama sorunu çekiyor. Vb…

c)Toplumsal ve ekonomik sorunlar: İşsizlik öncelikle gençlerde başıboşluk, alkol, uyuşturucu kötü alışkanlıklar ile suç işleme eğilimlerini arttırdığı sıkça görülüyor. Bireylerin hayat standartlarının düşmesi bütün aile fertlerini etkilemektedir. Bu durum diğer fertlerini yasal olmayan yollarla para kazanmaya sürükleyebilir.  İşsizler topluma ve mevcut sosyo-ekonomik düzene olan güvenlerini kolayca kaybediyorlar.                                                                 
*Ekonomik güvencenin ve ihtiyaçların giderilmesini sağlayan gelir kaynağının kaybı,                               
*Ailenin rızkını sağlayan kişi rolünün sona ermesi,                                                                                             
*Zaman duygusunu ve buna bağlı olarak düzen algısını kaybetmek,                                                            
*Bireysel ve sosyal mesleki perspektifin yok olması, bunun yerine sosyal açıdan ötekileştirme ile karşı karşıya kalma                                                                                                                                                           
*Sosyal çevreyle olan bağların kopması                                                                                                              
*Topluma yararlı olma ve işe yarama duygusunun kaybı, vb.

Bireyler işsiz kaldıklarında maddi ve manevi yoksunlukla karşı karşıya geliyorlar ve bu duruma tahammül edemiyorlar.

İşsizlik sorunundan gençlere oranla orta yaşlı bireyler daha çok etkilenmektedir. Çünkü omuzlarında fazlasıyla sorumluluk var ve işsizlik hayatlarını daha fazla zorlaştırmaktadır. 

İşsizlik toplumu ve bireyi mahvetmektedir. İşsizlik sorununun çözümlenmesi toplumumuzu olumlu derece ilerletecektir ve sağlıklı ve mutlu bir toplum haline gelmemizi sağlayacaktır.

Türkiye de işsizlik sorunu geçiş ekonomisinin sorunlarından ve iş gücü piyasasının katılıklarından kaynaklanmaktadır. İşsizlikle mücadele politikaları geliştirilmeli, yeni iş olanakları yaratılmalı, girişimciliğe destek verilmeli, İşsizliğin olumsuz sonuçlarıyla mücadele ile ilgili gerekli politikalar uygulamaya konulmalıdır.

İşsizliğin son bulduğu bir dünyada yaşamak dileği ile hoşça kalın. Yazımdan memnun kaldığınızı umut ediyorum. Tekrar görüşüne dek, mutlu kalın.

Sosyolog Nazmiye KIRIK  

 


Kaynakça

*http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/issizlik-psikolojisi-81800

*GIDDENS, Anthony(2013), “Sosyoloji” , Kırmızı Yayınları, İstanbul

09-01-2019