Makaleler 1 - Altayistik

Makaleler 1 - Altayistik

Galeri: Medya Çuvalı Sahaf
Birim Fiyat

117,00 ₺

Stokta

Ürün Açıklaması

Elinizdeki kitap, Prof. Dr. Talat Tekin’in yüzelliden fazla yazısını bir araya getirmeyi amaçladığımız dizinin Altayistikle ilgili olanlarını içeren ilk cildidir.
Türk-Çuvaş Dilleri, Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece ve belki Japoncayı da içine alan bir Altay dil ailesinin varlığını savunan Altay Dilleri Teorisinin Türkiye’deki en güçlü temsilcisi olan Talat Tekin, Altayca temel ses denkliklerini Türkiye Türkolojisine ilk kez tanıtmış olmanın yanısıra, pek çok yeni örnekle, bu denkliklere ve dolayısıyla da Altay Dilleri Teorisine önemli katkılarda bulunmuştur.

Pek çok Altayca ses denkliği,Altayca çok sayıda etimoloji, Ana Altaycadan ayrılan Türk-Çuvaş dilleri ailesinin ilk döneminin tipik fonetik özellikleri, Ana Türkçe, birincil uzun ünlüler, Türk dillerinin modern ölçütlere göre tasnifi gibi Türkiye’de çok az araştırılmış konuları ele alan bu makale ve tanıtmalar araştırmacılar için temel başvuru kaynağı durumundadırlar.Ancak değişik tarihlerde ve yerlerde yayınlanmış oldukları için makalelerin bir kısmının asıllarına ulaşmak oldukça zordur.

İlgilisinin, Talat Tekin'in konuyla ilgili tüm makalelerini bir arada bulabileceği bu kitap, alanında önemli bir boşluğu dolduracaktır.


Bu ürün için ortalama kargo süresi 5 gündür!

Bu Dükkanın Diğer Ürünleri