RESİM

Dream Bird

Havva Marta

110 x 130 cm,  tuval üzerine yağlı boya

Sanatçının iletişim bilgileri

martahavva@gmail.com

havvamarta.com

Havva Marta

havvamarta



1989 yılında 19 Mayıs üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul’da  atölyesindeyurt içi ve yurt dışı sergi çalışmalarına devam etmektedir.

Mitolojiyi, kelimeyi, olayı, sorgulamayı; sembolleri ve renkleri anlamları ilevermeyi; bu mesajı aktarırken izleyiciyi de kendi iç dünyasında düşündürmeyi ve yine yenidenkendine döndürmeyi amaçlayarak resimlerini üretmeyi ve sunmayı sever.

Havva Marta sanatı şu şekilde ifade eder ve yorumlar „‟ İnsan, duyularının önüne konan şeyleribiçimi, yüzeyi ve kütlesine göre şekillendirmektedir. Sanat “ sezgi “ dir. Sanatın amacı duyduğumuzu başkalarına ulaştırmakken, güzellik ise bazı biçimlerin bize verdiği duyuştur. Sembolik biçimi anlatmak ise daha zordur.Gaye bu sembollerle, hayatın bütün heyecanlarından kalan öze,çeşitli duyuşların altında gizlenen şeye ulaşabilmektir. Sanat bir haberleşmedir. Sanat doğrudan doğruya duyulara hitab eden milletler arası bir dildir.‟‟ der ve son olarak da şu cümleyi ekler.„‟

Sanatın asıl görevi duyguyu anlatıp anlayışa geçirmektir.”

martahavva@gmail.com

havvamarta.com

Havva Marta

havvamarta