RESİM

Triptique Gülhane Parkı 2

Karl Talip Kara

Tuval üzerine yağlıboya, 100 cm x 140 cm.

Sanatçının iletişim bilgileri

karltalipkara@gmail.com

karltalipkara1978’de Brüksel’de doğdu. Brüksel’deki Saint-Luc Enstitüsünde güzel sanatlar ve uygulamalı sanatlar okudu. Paris’te güzel sanatlar eğitimi aldı, ardından 2010’dan 2012’ye kadar Çin’de Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat eğitimi aldı. Dünyanın 38 farklı ülkesinde bulundu. Bunlar sırasıyla Kuzey ve Orta Afrika, çeşitli Avrupa ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Afrika ülkeleri, Hindistan ve Çin gibi Asya ülkeleridir. Çin’de sanata olan sevgisi onun neredeyse üç yıl orada yaşamasını sağladı. Brüksel, Bakü, Astana, Pekin, Sincan ve İstanbul’da sergiler düzenledi. Sufizme, Osmanlı hat sanatına ve İznik çini sanatına olan ilgisi onun İstanbul’a yerleşmesini sağladı ve kültürel hayatını çok etkiledi. Çalışmalarına Mersin’de devam etmektedir.

karltalipkara@gmail.com

karltalipkara