Baran Kamiloğlu’nun “Ekin” isimli kişisel resim SERGİSİ 6 - 25 Ocak

Baran Kamiloğlu’nun “Ekin” isimli kişisel resim SERGİSİ   6 - 25 Ocak

Galeri Soyut, 6 – 25 Ocak 2023 tarihleri arasında, Yıldız / A Salonunda, Baran Kamiloğlu’nun “Ekin” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

 

EKİN

Kültür daha az bilinen adıyla “ekin”, toplumsal yaşamı biçimlendiren en önemli unsurlardan biridir. Kültür; bireylerin eylemleri ve olguları görme ve anlamlandırma biçimini belirler. Sanatçının kültürle ilişkisi ise benimsediği kültürel kodları işlerinde temsil etme biçimiyle ortaya çıkar. Bu temsil sanatçının anlatmaya değer gördüğü ve görünür kılmak istediği herhangi bir kavram ya da meseleyi konu edinebilir.

 

Sanatçı bu sergisinde toplumcu gerçekçi çizgisinden hareketle, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve toplumun yapı taşlarından biri olarak ele aldığı işçi sınıfını ve onun antitezi olan burjuvaziyi türlü yönleri ile resmetmiştir. Zira neoliberal çağda işçi sınıfının varlığı uzun zamandır inkâr edilmiş, toplumsal hayattaki yeri önemsizleştirilmiştir. Dolayısıyla sanatçının bu yaklaşımı neoliberalizmin söz konusu yok sayma politikasına karşı yükseltilmiş bir sestir.

Bunların yanı sıra serginin bir diğer bileşeni olan “deliler”; sanatçı için toplumun değersizleştirdiği ve marjinalize ettiği bir kesime işaret etmektedir. İşçi sınıfı gibi bu “marjinal gruplar” da toplum tarafından yok sayılmaktadır. “Deli” kabul edilen bu bireyler toplumsal gerçekliği tüm çıplaklığıyla gördüğü için hakikatle baş edememiş ve delirmeyi seçmiş kimseler olabilir mi? Bu sorunun cevabını arayan sanatçı, delileri mevcut gerçekliği herkesin gördüğünden farklı biçimlerde görebilen “aklıselimler” olarak betimlemeyi tercih etmiştir.

Sanatçı, bünyesinde pek çok kavramı barındıran ekin / kültür tanımından yola çıkarak muhtelif olayları, kişileri ve olguları görünür kılmaya çalışmıştır. Sanatçının toplumcu gerçekçi perspektifi bu ayrıksı görünen kavramları alegorik bir biçimde bir araya getirmiş ve izleyiciye yeni bir anlatı sunmuştur.

Son olarak sanatçı ve eşi sergiye bu ismi vererek aralık ayında dünyaya gelen kızları Ekin’e anlamlı bir ithafta bulunmak istemişlerdir. – Cansu ALAÇAM KAMİLOĞLU

Baran KAMİLOĞLU 1981’de Kars’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Resim-iş Öğretmenliği Bölümü’nde 2002 yılında lisans, 2009 yılında tezli yüksek lisans eğitimini tamamladı. 17 kişisel sergisi ve 2 ödülü bulunmakta olup, bazı özel ve resmi kurum koleksiyonlarında eserleri yer almaktadır. Çalışmalarına Ankara’da devam eden Sanatçı, Galeri Soyut tarafından temsil edilmektedir.

Ödüller:

2020- Turgut Pura Vakfı 39. Resim Yarışması 1.lik Ödülü – İzmir

2012- Mustafa Ayaz Müzesi Gençler Arası 2. Resim Yarışması – Başarı Ödülü – Ankara

Kişisel Sergiler:

2023- ‘’Ekin’’ Galeri Soyut / A Salonu – Ankara.

2021- ‘‘Çok’’ Galeri Soyut / B Salonu – Ankara.

2019- Kişisel Sergi, “Aykırı Tahayyüller’’ Valör Sanat Galerisi – Ankara

2019- “İyi Düşün İyi Olsun” Mustafa Ayaz Müzesi Sanat Galerisi – Ankara

2018- Doku Sanat Galerisi – İstanbul

2018- “Kent Kalabalığı” Mustafa Ayaz Müzesi Sanat Galerisi – Ankara

2017- 17. Şefik Bursalı Resim Yarışması – Ankara

2017- “Dün Kokulu Resimler” Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi ve Sanat Galerisi – Ankara

2016- ‘’Muhtelif Zamanlar’’ Hotel Houston – Ankara

2016- “Minval” Mustafa Ayaz Müzesi – Ankara

2015- Doku Sanat Galerisi – İstanbul

2015- Mustafa Ayaz Müzesi – Ankara

2014- Doku Sanat Galerisi – İstanbul

2014- “Ben Olsam…” Mustafa Ayaz Müzesi – Ankara

2013- “Eklektik Düşler” Mustafa Ayaz Müzesi – Ankara

2012- “Mektup Resimler” Mustafa Ayaz Müzesi – Ankara

2011- “Benlik Kavramı” T.C. Dış İşleri Bakanlığı Sergi Salonu – Ankara

2010- “Adını Sen Koy” Galeri Artist – Ankara – İstanbul

2008- “Kurgudaki Tesadüfler” Çağdaş Sanatlar Merkezi – Ankara

2007- Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi – Ankara