Neo Dervish - 25 May 2019 Cmt 20:30 - DasDas, İstanbul

Neo Dervish - 25 May 2019 Cmt 20:30 -  DasDas, İstanbul

Neo Dervish, DasDas sahnesinde sizlerle...

Dönüş, arkaik danslardan biridir. Soyutla bağa girmenin bir biçmi olarak görülmüş ve her zaman sağladığı tinsel, duygusal ve düşünsel açılımlar dolayısıyla yüceltilmiştir! Bu dansı Sufizm ve Mevlevilik de bünyelerine katmış ve ritüelleştirmiştir.

Koreograf, eğitmen ve performans sanatçısı Ziya Azazi’nin “Dervish In Progress (DIP)” adını verdiği hibrit dans dili ve terminolojisi, 30 yıllık sahne, 20 yıllık dönüş ve 10 küsur yıllık eğitmelik hayatında, yaklaşık 50 ülkede yaptığı yüzlerce gösteri, atölye ve onlarca sunum sonucu oluşmuştur. Sanatçı, gösteri, sunum ve atölyelerinde, yaşamın basamaklarını anlamak ve onlar hakkında konuşabilmek için bu hibrit dans dilini ve terminolojisini kullanmaktadır. 

Neo Dervish performansı da dönüş danslarına temellendirilmiş, DIP terminolojisinden beslenen çağdaş bir dans gösterisidir. Bu performansa canlı müzik olarak eşlik eden ney, vurmalı çalgılar ve elektronik müzik, farklı zaman ve çağların seslerini üreterek, seyirciye tinsel, duygusal ve düşünsel zenginlik sunmayı amaçlamaktadır.