“Ders 101: SANATIN ANTROPOLOJİSİ Sanat Bize Lazım Mı?”

“Ders 101: SANATIN ANTROPOLOJİSİ Sanat Bize Lazım Mı?”

“Ders 101: SANATIN ANTROPOLOJİSİ Sanat Bize Lazım Mı?” Seminer Programı kayıtları başladı.

 

Eğitmen: Kudret Emiroğlu

30 Kasım 2019- 4 Ocak 2020 (6 hafta)

Eğitimin Konusu:              

Sanatın kökeni, nedeni, gelişimi, tarih ve coğrafya boyunca aldığı biçimler, estetik ile yerellik-evrensellik tartışması, sanatın kültür, ideolojiyle ilişkisi, sanatta bağlanma ve siyaset-devlet, sanat akımlarının içeriği ve biçimi antropolojinin konusu olarak sanatın kapsadığı ana başlık ve alt-başlıklardır.

Sanat nerede başlar ve nerede biter, önemi ve faydası nedir, sanat ve sanatçıyla ne yapmalı ise, özellikle ‘biz’e ilişkin sorulardır. Çevremizin ve toplumumuzun antropolojik kavranışı için, zevkleri ve renkleri tartışmak üzere toplam 6 hafta sürecek olan programda her hafta işlenecek konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz;

Eğitimin İçeriği:

1.Hafta: İnanç, felsefe, bilim ve sanat – sanatın farkı nerededir?:

Yaşam bilgisi olarak sanatın yeri,
Konuşma ve çalışma,
Vecd, kitle ruhu ve kurban.

2. Hafta: Sanatın ortamı:
Cemaat, birey ve insan,
Babil Kulesi: Tarım ve uygarlık
Sanatın tehlikesi,
Anonim, popüler ve telif sanat.

3. Hafta: Sanatın Zevki:
Zanaat, estetize edilmiş yaşam,
Halk sanatı, gerçek yaşam
Estetik ve üslup,
Eğretileme, örtmece,
Hukuk, trajedi ve birey.

4. Hafta: Sanatın Türleri ve Tarihi:
Yerel ve evrensel sanat
Sanat ve ahlak,
Realizm ve Romantizm,
Tarihin yanlışı, sanatın doğrusu.

5. Hafta: Sanat ve İdeoloji:
İyi sanat, iyi alıcı,
Akımlar ve bütçeler,
Yalnız sanatçı.

6. Hafta: Sözlü kültürden Görsel kültüre:
Sözün gücü,
Yazı ve kamusal alan,
İktidar ve küreselleşme,
Fihi Mafih: Varlık ve yokluk

Tarih: 30 Kasım 2019 - 7, 14, 21, 28 Aralık 2019 - 4 Ocak 2020
Süre: 6 Hafta / Haftada bir gün / Cumartesi günleri / Saat: 10:30 – 13:30
Ücret: Tüm program 670 TL / Tek ders giriş: 120 TL
Mekan: Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

Kayıtlar yalnızca www.ders101.com adresinden ve Ders 101 Platformu direktörü Esra Arıkan (0532 374 18 46) tarafından alınacaktır.