Düşünenlerden Yazılar

Ferah Coşkun

Biyomühendis


Yazar Hakkında

Hatay’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Hatay’da tamamladım. 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nden mezun oldum. Biyomühendislik bölümü multidisipliner bir bölüm olması sebebiyle bana bilimin çeşitli alanlarında gözlem yapma ve çalışma fırsatı sağladı. Ayrıca son zamanlarda Dünya’da yaşam kalitesinde ciddi değişimler meydana geldiğini ve bu değişimlerin ekolojik boyutta olumsuz etkileri olduğunu fark ettim.  Bu da beni Gıda, Sağlıklı Beslenme gibi konuları incelemeye ve bunları ekolojik denge çerçevesinde değerlendirip çözüm üretmeye yönlendirmektedir.


ferahcoskunn@gmail.com

Yazarın yazıları