Seda Saraç

Seda Saraç

Sosyoloji - Öğrenci


Yazar Hakkında

1998 yılında Ankara’da doğdum. Eğitim-öğretim hayatımı Ankara’da tamamladım-tamamlamak üzereyim- ve şu an Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim. İnsanlar üzerinde ve hayatımızın her alanında büyük bir etkisi olan toplumun insan davranışlarını nasıl şekillendirdiğini ve aynı zamanda insanların da ‘’toplumu’’ nasıl var ettiklerini ve bu karşılıklı etkileşimin içinde nelerin meydana geldiğini en küçük ayrıntısına kadar görme isteğimin sonucunda sosyoloji okuyorum. Gördüklerimin ve çıkarımlarımın salt öğrenmekle kalmasını istemediğim ve bunların diğer insanlara aktarılarak onların da mantıksal, eleştirel ve analitik düşünmesini istediğim için de yazıyorum.


seda.sarac@metu.edu.tr

https://www.linkedin.com/in/sedasarac/